"Bão" giá vàng sẽ kéo dài đến 2015 Bão giá vàng sẽ kéo dài đến 2015 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo các dự báo của 12 nhà phân tích được thực hiện trong hai ngày qua, năm 2015 mức giá trung bình sẽ là 1.700 USD/ounce, tăng 12,7% so với kỷ lục 1.508 USD/ounce đêm qua. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng có thể kéo dài trong hơn.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

"Bão" giá vàng sẽ kéo dài đến 2015 Theo các dự báo của 12 nhà phân tích được thực hiện trong hai ngày qua, năm 2015 mức giá trung bình sẽ là 1.700 USD/ounce, tăng 12,7% so với kỷ lục 1.508 USD/ounce đêm qua. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng có thể kéo dài trong hơn.. Theo các dự báo của 12 nhà phân tích được thực hiện trong hai ngày qua, năm 2015 mức giá trung bình sẽ là 1.700 USD/ounce, tăng 12,7% so với kỷ lục 1.508 USD/ounce đêm qua. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng có thể kéo dài trong hơn 4 năm tới. Giá có thể lên tới 1.700 USD/ounce và tiếp đó là 1.900 USD/ounce. Đây là những nhận định mới nhất của các nhà phân tích được thực hiện bởi Reuters hôm 21-4. Các dự báo khác cho rằng, giá sẽ dao động giữa 1.000 USD và 2.750 USD, tuy vậy tốc độ tăng sẽ chậm hơn so với 2 năm trước đây. Năm 2010 vàng có mức tăng khoảng 30% và 25% trong năm 2009. Ông Robin Bhar, nhà phân tích của Credit Agricole cho rằng, vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tăng do vấn đề nợ công trong khu vực châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Bên cạnh đó là sự suy giảm của đồng đô la Mỹ và sự đa dạng hoá nguồn dự trữ của các ngân hàng Trung ương. Tuy vậy ông cũng thêm rằng, trong môi trường tích cực hơn của kinh tế toàn cầu, như việc “bình thường hoá” chính sách tiền tệ và lãi suất cao hơn, sẽ là những ảnh hưởng tiêu cực cho giá vàng. Vàng chỉ được hỗ trợ tăng nhờ đồng đô la yếu, bất ổn chính trị và kinh tế và trong giai đoạn lạm phát tăng cao. Hiện giá cả đã tăng gấp đôi kể từ mức thấp nhất của năm 2008. Trong những tháng gần đây, vàng đã tăng mạnh mẽ nhờ những bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, lo ngại về lạm phát cao của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cũng như từ trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. James Moore, nhà phân tích tại FastMarkets nhận định: “Đằng sau những nhận định giá vàng là sự không chắc chắn xung quanh sự kiện hiện nay như bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi, áp lực lạm phát gia tăng, thâm hụt ngân sách và những ảnh hưởng lâu dài của việc “giam” giá trị tiền tệ… Tất cả những điều đó sẽ mất một thời gian đáng kể để giảm quyết”. Ông Moore dự kiến vàng có có giá trung bình là 1.750 USD/ounce vào năm 2015. Theo các nhà phân tích khác, tại khu vực châu Á, tiềm năng về nhu cầu vàng tại Ấn Độ và Trung Quốc, các nước tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới sẽ là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 1.543 tấn vàng trang sức trong năm 2010. Nhà phân tích của ngân hàng Standard Chartered cho biết, trong cả hai nước, lạm phát đã thúc đẩy mạnh nhu cầu vào vàng. Dự báo giá vàng trung bình khoảng 1.900 USD/ounce năm 2015. Dù được dự báo với những đỉnh cao nhưng cũng có những ý kiến trái ngược. Một số nhà phân tích cho rằng, giá trong năm 2015 sẽ thấp hơn mức giá hiện nay, với lý do cải thiện kinh tế toàn cầu sẽ giúp giảm nhiệt đầu cơ vàng. Ông Mark Luschini, giám đốc đầu tư chiến lược của Janney Motgomery Scott dự đoán, “Tôi tin vàng sẽ có giá dưới 1.000 USD/ounce vào năm 2015, với điều kiện kinh tế phải được cải thiện. Giá vàng có thể bị đẩy cao hơn trong 3-6 tháng tới và sau đó khả năng sẽ giảm”. Tuy nhiên, nhà phân tích Wang Tao cho biết, phân tích kỹ thuật cho thấy sau chu kỳ tám năm, giá có khả năng đạt đỉnh cao trong năm 2012 vào khoảng 2.000 USD/ounce. Nhưng vào năm 2015, giá sẽ giảm về trên 1.000 USD/ounce. Vàng bạc dậy sóng, NĐT hối hả mua USD rớt thảm, vàng không ngừng tăng Theo Đinh Bách (VnMedia) // "Bao" gia vang se keo dai den 2015 Theo cac du bao cua 12 nha phan tich duoc thuc hien trong hai ngay qua, nam 2015 muc gia trung binh se la 1.700 USD/ounce, tang 12,7% so voi kY luc 1.508 USD/ounce dem qua. Dot tang gia kY luc cua vang co the keo dai trong hon.. Theo cac du bao cua 12 nha phan tich duoc thuc hien trong hai ngay qua, nam 2015 muc gia trung binh se la 1.700 USD/ounce, tang 12,7% so voi kY luc 1.508 USD/ounce dem qua. Dot tang gia kY luc cua vang co the keo dai trong hon 4 nam toi. Gia co the len toi 1.700 USD/ounce va tiep do la 1.900 USD/ounce. Day la nhung nhan dinh moi nhat cua cac nha phan tich duoc thuc hien boi Reuters hom 21-4. Cac du bao khac cho rang, gia se dao dong giua 1.000 USD va 2.750 USD, tuy vay toc do tang se cham hon so voi 2 nam truoc day. Nam 2010 vang co muc tang khoang 30% va 25% trong nam 2009. Ong Robin Bhar, nha phan tich cua Credit Agricole cho rang, vang se tiep tuc duoc ho tro tang do van de no cong trong khu vuc chau Au, MY va Nhat Ban. Ben canh do la su suy giam cua dong do la MY va su da dang hoa nguon du tru cua cac ngan hang Trung uong. Tuy vay ong cung them rang, trong moi truong tich cuc hon cua kinh te toan cau, nhu viec “binh thuong hoa” chinh sach tien te va lai suat cao hon, se la nhung anh huong tieu cuc cho gia vang. Vang chi duoc ho tro tang nho dong do la yeu, bat on chinh tri va kinh te va trong giai doan lam phat tang cao. Hien gia ca da tang gap doi ke tu muc thap nhat cua nam 2008. Trong nhung thang gan day, vang da tang manh me nho nhung bat on chinh tri o Trung Dong va Bac Phi, lo ngai ve lam phat cao cua cac nen kinh te lon nhu Trung Quoc, An Do va Brazil, cung nhu tu tran dong dat va song than o Nhat Ban da gay ra nhung thiet hai lon cho nen kinh te lon thu ba the gioi. James Moore, nha phan tich tai FastMarkets nhan dinh: “Dang sau nhung nhan dinh gia vang la su khong chac chan xung quanh su kien hien nay nhu bat on o Trung Dong va Bac Phi, ap luc lam phat gia tang, tham hut ngan sach va nhung anh huong lau dai cua viec “giam” gia tri tien te… Tat ca nhung dieu do se mat mot thoi gian dang ke de giam quyet”. Ong Moore du kien vang co co gia trung binh la 1.750 USD/ounce vao nam 2015. Theo cac nha phan tich khac, tai khu vuc chau A, tiem nang ve nhu cau vang tai An Do va Trung Quoc, cac nuoc tieu dung vang lon nhat the gioi se la nguon ho tro manh me cho gia vang. Hoi dong Vang The gioi cho biet, An Do va Trung Quoc da tieu thu khoang 1.543 tan vang trang suc trong nam 2010. Nha phan tich cua ngan hang Standard Chartered cho biet, trong ca hai nuoc, lam phat da thuc day manh nhu cau vao vang. Du bao gia vang trung binh khoang 1.900 USD/ounce nam 2015. Du duoc du bao voi nhung dinh cao nhung cung co nhung Y kien trai nguoc. Mot so nha phan tich cho rang, gia trong nam 2015 se thap hon muc gia hien nay, voi lY do cai thien kinh te toan cau se giup giam nhiet dau co vang. Ong Mark Luschini, giam doc dau tu chien luoc cua Janney Motgomery Scott du doan, “Toi tin vang se co gia duoi 1.000 USD/ounce vao nam 2015, voi dieu kien kinh te phai duoc cai thien. Gia vang co the bi day cao hon trong 3-6 thang toi va sau do kha nang se giam”. Tuy nhien, nha phan tich Wang Tao cho biet, phan tich kY thuat cho thay sau chu kY tam nam, gia co kha nang dat dinh cao trong nam 2012 vao khoang 2.000 USD/ounce. Nhung vao nam 2015, gia se giam ve tren 1.000 USD/ounce. Vang bac day song, NDT hoi ha mua USD rot tham, vang khong ngung tang Theo Dinh Bach (VnMedia) //

"Bão" giá vàng sẽ kéo dài đến 2015 Theo các dự báo của 12 nhà phân tích được thực hiện trong hai ngày qua, năm 2015 mức giá trung bình sẽ là 1.700 USD/ounce, tăng 12,7% so với kỷ lục 1.508 USD/ounce đêm qua. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng có thể kéo dài trong hơn.. Theo các dự báo của 12 nhà phân tích được thực hiện trong hai ngày qua, năm 2015 mức giá trung bình sẽ là 1.700 USD/ounce, tăng 12,7% so với kỷ lục 1.508 USD/ounce đêm qua. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng có thể kéo dài trong hơn 4 năm tới. Giá có thể lên tới 1.700 USD/ounce và tiếp đó là 1.900 USD/ounce. Đây là những nhận định mới nhất của các nhà phân tích được thực hiện bởi Reuters hôm 21-4. Các dự báo khác cho rằng, giá sẽ dao động giữa 1.000 USD và 2.750 USD, tuy vậy tốc độ tăng sẽ chậm hơn so với 2 năm trước đây. Năm 2010 vàng có mức tăng khoảng 30% và 25% trong năm 2009. Ông Robin Bhar, nhà phân tích của Credit Agricole cho rằng, vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tăng do vấn đề nợ công trong khu vực châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Bên cạnh đó là sự suy giảm của đồng đô la Mỹ và sự đa dạng hoá nguồn dự trữ của các ngân hàng Trung ương. Tuy vậy ông cũng thêm rằng, trong môi trường tích cực hơn của kinh tế toàn cầu, như việc “bình thường hoá” chính sách tiền tệ và lãi suất cao hơn, sẽ là những ảnh hưởng tiêu cực cho giá vàng. Vàng chỉ được hỗ trợ tăng nhờ đồng đô la yếu, bất ổn chính trị và kinh tế và trong giai đoạn lạm phát tăng cao. Hiện giá cả đã tăng gấp đôi kể từ mức thấp nhất của năm 2008. Trong những tháng gần đây, vàng đã tăng mạnh mẽ nhờ những bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, lo ngại về lạm phát cao của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cũng như từ trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. James Moore, nhà phân tích tại FastMarkets nhận định: “Đằng sau những nhận định giá vàng là sự không chắc chắn xung quanh sự kiện hiện nay như bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi, áp lực lạm phát gia tăng, thâm hụt ngân sách và những ảnh hưởng lâu dài của việc “giam” giá trị tiền tệ… Tất cả những điều đó sẽ mất một thời gian đáng kể để giảm quyết”. Ông Moore dự kiến vàng có có giá trung bình là 1.750 USD/ounce vào năm 2015. Theo các nhà phân tích khác, tại khu vực châu Á, tiềm năng về nhu cầu vàng tại Ấn Độ và Trung Quốc, các nước tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới sẽ là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 1.543 tấn vàng trang sức trong năm 2010. Nhà phân tích của ngân hàng Standard Chartered cho biết, trong cả hai nước, lạm phát đã thúc đẩy mạnh nhu cầu vào vàng. Dự báo giá vàng trung bình khoảng 1.900 USD/ounce năm 2015. Dù được dự báo với những đỉnh cao nhưng cũng có những ý kiến trái ngược. Một số nhà phân tích cho rằng, giá trong năm 2015 sẽ thấp hơn mức giá hiện nay, với lý do cải thiện kinh tế toàn cầu sẽ giúp giảm nhiệt đầu cơ vàng. Ông Mark Luschini, giám đốc đầu tư chiến lược của Janney Motgomery Scott dự đoán, “Tôi tin vàng sẽ có giá dưới 1.000 USD/ounce vào năm 2015, với điều kiện kinh tế phải được cải thiện. Giá vàng có thể bị đẩy cao hơn trong 3-6 tháng tới và sau đó khả năng sẽ giảm”. Tuy nhiên, nhà phân tích Wang Tao cho biết, phân tích kỹ thuật cho thấy sau chu kỳ tám năm, giá có khả năng đạt đỉnh cao trong năm 2012 vào khoảng 2.000 USD/ounce. Nhưng vào năm 2015, giá sẽ giảm về trên 1.000 USD/ounce. Vàng bạc dậy sóng, NĐT hối hả mua USD rớt thảm, vàng không ngừng tăng Theo Đinh Bách (VnMedia) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business