969 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2011 969 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2011 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Sáng 5/6/2011, tại Hội trường A, Trường Đại học KTQD, đã tổ chức trao bằng Thạc sĩ cho 969 học viên Cao học Khóa 15, 16 và 17. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

969 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2011 Sáng 5/6/2011, tại Hội trường A, Trường Đại học KTQD, đã tổ chức trao bằng Thạc sĩ cho 969 học viên Cao học Khóa 15, 16 và 17. Tham dự sự kiện trọng đại này có sự hiện diện GS.TS.Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thọ Đạt, GS.TS Phạm Quang Trung, PGS.TS Hoàng Văn Cường - Viện trưởng viện SĐH, đại diện một số lãnh đạo đơn vị, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy các lớp cao học và các tân thạc sĩ được trao bằng năm 2011. Đến dự chia vui  còn có phóng viên các báo, đài,  gia đình, bạn bè  người thân của các tân thạc sĩ. GS. Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng- Bí thư Đảng uỷ trao giấy khen và phần thưởng cho học viên xuất sắc Với tư cách  là trường đi đầu trong  khối các trường đại học  kinh tế về hoạt động sau đại học, trường ĐHKTQD luôn từng  bước mở rộng quy mô, tăng số lượng các chuyên ngành, cấp bậc đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với sự phát triển về khả năng, trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học, năng lực, trình độ, kinh nghiệm tổ chức, quản lý quá trình đào tạo và cơ sở vật chất, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Năm 2011, trường ĐHKTQD có 969 học viên cao học được công nhận tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ. Trong đó khoá 15( gia hạn): 211 HV, khoá 16: 567 HV, khoá 17( hệ 2 năm ): 187 HV. Tập trung chủ yếu ở các ngành: Tài chính- ngân hàng ( 41%), Kinhh tế ( 22%), Quản trị kinh doanh ( 17 % ), Kế toán ( 16 % )… Đặc biệt cũng trong đợt này  có 8 lưu học sinh Lào được trao bằng thạc sĩ . . Tính từ năm 1997 đến nay Trường đã đào tạo được hơn 5000 thạc sĩ, gần 900 tiến sĩ.   …trao bằng … Phát biểu tại buổi Lễ trao bằng, GS. TS. Nguyễn Văn Nam-  Hiệu trưởng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các tân Thạc sĩ. Giáo sư nhắn nhủ : Có được vinh dự như hôm nay đối với các tân Thạc sĩ là cả một quá trình phấn đấu, bởi vậy thầy mong muốn các tân Thạc sĩ phải biết trân trọng, có trách nhiệm với tấm bằng cao quí đã nhận, từ đó có định hướng phấn đấu trong công việc. Giáo sư cũng tin tưởng từ 969 tân thạc sĩ hôm nay sẽ có những tân Tiến sĩ trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu cho công cuộc đổi mới đang diễn ra sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.   … và tiếp nhận quà tặng nhân kỷ niệm 55 thành lập trường của các tân thạc sĩ Trong không khí trang trọng, bồi hồi xen lẫn niềm tự hào, hạnh phúc, tân Thạc sĩ Phạm Thanh Hà – Chuyên ngành kinh tế chính trị khoá 17 - một trong 25 học viên xuất sắc đã phát biểu thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các thầy cô Trường Đại học KTQD, hứa sẽ cố gắng đưa những kiến thức đã học để áp dụng thực tế công việc của mình nhanh chóng trở thành những cán bộ, chuyên gia nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công tác. Thay mặt 969 tân thạc sĩ, Th.S Phạm Thanh Hà  đã trân trọng kính tặng Trường món quà kỷ niệm trị giá 55 triệu đồng với mong muốn  làm một bảng điện tử Kỷ niệm 55 năm thành lập trường   Lãnh đạo trường và các tân thạc sĩ trong giờ phút đăng quang Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và vui tươi. Các tân Thạc sĩ lần lượt lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp và chụp ảnh lưu niệm cùng các vị đại diện lãnh đạo, các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè. Một số hình ảnh  lễ trao bằng thạc sĩ năm 2011                     Theo P. CTCT và QLSV - ĐHKTQD 969 hoc vien cao hoc duoc trao bang thac si nam 2011 Sang 5/6/2011, tai Hoi truong A, Truong Dai hoc KTQD, da to chuc trao bang Thac si cho 969 hoc vien Cao hoc Khoa 15, 16 va 17. Tham du su kien trong dai nay co su hien dien GS.TS.Nguyen Van Nam - Hieu truong, cac pho hieu truong: PGS.TS Tran Tho Dat, GS.TS Pham Quang Trung, PGS.TS Hoang Van Cuong - Vien truong vien SDH, dai dien mot so lanh dao don vi, cac thay co giao tham gia giang day cac lop cao hoc va cac tan thac si duoc trao bang nam 2011. Den du chia vui  con co phong vien cac bao, dai,  gia dinh, ban be  nguoi than cua cac tan thac si. GS. Nguyen Van Nam - Hieu truong- Bi thu Dang uY trao giay khen va phan thuong cho hoc vien xuat sac Voi tu cach  la truong di dau trong  khoi cac truong dai hoc  kinh te ve hoat dong sau dai hoc, truong DHKTQD luon tung  buoc mo rong quy mo, tang so luong cac chuyen nganh, cap bac dao tao mot cach hop lY, phu hop voi su phat trien ve kha nang, trinh do cua doi ngu can bo khoa hoc, nang luc, trinh do, kinh nghiem to chuc, quan lY qua trinh dao tao va co so vat chat, dong thoi dap ung nhu cau hoc tap ngay cang cao cua xa hoi. Nam 2011, truong DHKTQD co 969 hoc vien cao hoc duoc cong nhan tot nghiep, trao bang thac si. Trong do khoa 15( gia han): 211 HV, khoa 16: 567 HV, khoa 17( he 2 nam ): 187 HV. Tap trung chu yeu o cac nganh: Tai chinh- ngan hang ( 41%), Kinhh te ( 22%), Quan tri kinh doanh ( 17 % ), Ke toan ( 16 % )… Dac biet cung trong dot nay  co 8 luu hoc sinh Lao duoc trao bang thac si . . Tinh tu nam 1997 den nay Truong da dao tao duoc hon 5000 thac si, gan 900 tien si.   …trao bang … Phat bieu tai buoi Le trao bang, GS. TS. Nguyen Van Nam-  Hieu truong da gui loi chuc tot dep nhat toi cac tan Thac si. Giao su nhan nhu : Co duoc vinh du nhu hom nay doi voi cac tan Thac si la ca mot qua trinh phan dau, boi vay thay mong muon cac tan Thac si phai biet tran trong, co trach nhiem voi tam bang cao qui da nhan, tu do co dinh huong phan dau trong cong viec. Giao su cung tin tuong tu 969 tan thac si hom nay se co nhung tan Tien si trong tuong lai, tu do gop phan nang cao nguon nhan luc trinh do cao, dap ung nhu cau cho cong cuoc doi moi dang dien ra sau sac va toan dien tren cac linh vuc dac biet la linh vuc kinh te.   … va tiep nhan qua tang nhan kY niem 55 thanh lap truong cua cac tan thac si Trong khong khi trang trong, boi hoi xen lan niem tu hao, hanh phuc, tan Thac si Pham Thanh Ha – Chuyen nganh kinh te chinh tri khoa 17 - mot trong 25 hoc vien xuat sac da phat bieu the hien long biet on, su tri an sau sac toi cac thay co Truong Dai hoc KTQD, hua se co gang dua nhung kien thuc da hoc de ap dung thuc te cong viec cua minh nhanh chong tro thanh nhung can bo, chuyen gia nong cot, co trinh do chuyen mon cao trong linh vuc cong tac. Thay mat 969 tan thac si, Th.S Pham Thanh Ha  da tran trong kinh tang Truong mon qua kY niem tri gia 55 trieu dong voi mong muon  lam mot bang dien tu KY niem 55 nam thanh lap truong   Lanh dao truong va cac tan thac si trong gio phut dang quang Buoi le da dien ra trong khong khi trang trong va vui tuoi. Cac tan Thac si lan luot len le dai nhan bang tot nghiep va chup anh luu niem cung cac vi dai dien lanh dao, cac thay co giao, gia dinh, ban be. Mot so hinh anh  le trao bang thac si nam 2011                     Theo P. CTCT va QLSV - DHKTQD

969 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2011 Sáng 5/6/2011, tại Hội trường A, Trường Đại học KTQD, đã tổ chức trao bằng Thạc sĩ cho 969 học viên Cao học Khóa 15, 16 và 17. Tham dự sự kiện trọng đại này có sự hiện diện GS.TS.Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thọ Đạt, GS.TS Phạm Quang Trung, PGS.TS Hoàng Văn Cường - Viện trưởng viện SĐH, đại diện một số lãnh đạo đơn vị, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy các lớp cao học và các tân thạc sĩ được trao bằng năm 2011. Đến dự chia vui  còn có phóng viên các báo, đài,  gia đình, bạn bè  người thân của các tân thạc sĩ. GS. Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng- Bí thư Đảng uỷ trao giấy khen và phần thưởng cho học viên xuất sắc Với tư cách  là trường đi đầu trong  khối các trường đại học  kinh tế về hoạt động sau đại học, trường ĐHKTQD luôn từng  bước mở rộng quy mô, tăng số lượng các chuyên ngành, cấp bậc đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với sự phát triển về khả năng, trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học, năng lực, trình độ, kinh nghiệm tổ chức, quản lý quá trình đào tạo và cơ sở vật chất, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Năm 2011, trường ĐHKTQD có 969 học viên cao học được công nhận tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ. Trong đó khoá 15( gia hạn): 211 HV, khoá 16: 567 HV, khoá 17( hệ 2 năm ): 187 HV. Tập trung chủ yếu ở các ngành: Tài chính- ngân hàng ( 41%), Kinhh tế ( 22%), Quản trị kinh doanh ( 17 % ), Kế toán ( 16 % )… Đặc biệt cũng trong đợt này  có 8 lưu học sinh Lào được trao bằng thạc sĩ . . Tính từ năm 1997 đến nay Trường đã đào tạo được hơn 5000 thạc sĩ, gần 900 tiến sĩ.   …trao bằng … Phát biểu tại buổi Lễ trao bằng, GS. TS. Nguyễn Văn Nam-  Hiệu trưởng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các tân Thạc sĩ. Giáo sư nhắn nhủ : Có được vinh dự như hôm nay đối với các tân Thạc sĩ là cả một quá trình phấn đấu, bởi vậy thầy mong muốn các tân Thạc sĩ phải biết trân trọng, có trách nhiệm với tấm bằng cao quí đã nhận, từ đó có định hướng phấn đấu trong công việc. Giáo sư cũng tin tưởng từ 969 tân thạc sĩ hôm nay sẽ có những tân Tiến sĩ trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu cho công cuộc đổi mới đang diễn ra sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.   … và tiếp nhận quà tặng nhân kỷ niệm 55 thành lập trường của các tân thạc sĩ Trong không khí trang trọng, bồi hồi xen lẫn niềm tự hào, hạnh phúc, tân Thạc sĩ Phạm Thanh Hà – Chuyên ngành kinh tế chính trị khoá 17 - một trong 25 học viên xuất sắc đã phát biểu thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các thầy cô Trường Đại học KTQD, hứa sẽ cố gắng đưa những kiến thức đã học để áp dụng thực tế công việc của mình nhanh chóng trở thành những cán bộ, chuyên gia nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công tác. Thay mặt 969 tân thạc sĩ, Th.S Phạm Thanh Hà  đã trân trọng kính tặng Trường món quà kỷ niệm trị giá 55 triệu đồng với mong muốn  làm một bảng điện tử Kỷ niệm 55 năm thành lập trường   Lãnh đạo trường và các tân thạc sĩ trong giờ phút đăng quang Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và vui tươi. Các tân Thạc sĩ lần lượt lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp và chụp ảnh lưu niệm cùng các vị đại diện lãnh đạo, các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè. Một số hình ảnh  lễ trao bằng thạc sĩ năm 2011                     Theo P. CTCT và QLSV - ĐHKTQDfile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business