Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo và kinh phí tổ chức theo các hình thức học đối với Hệ đào tạo sau đại học năm học 2011-2012 Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo và kinh phí tổ chức theo các hình thức học đối với Hệ đào tạo sau đại học năm học 2011-2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chi tiết mời xem file đính kèm. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo và kinh phí tổ chức theo các hình thức học đối với Hệ đào tạo sau đại học năm học 2011-2012 Chi tiết mời xem file đính kèm. Học viên đang theo học tại các lớp cao học khóa 19 hoàn thiện kinh phí năm học thứ 2 theo quy định trên. - Thời gian nộp học phí: chậm nhất là ngày 31/10/2011. - Địa điểm nộp học phí: Phòng Tài chính - Kế toán, tầng 1, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thong bao ve muc thu hoc phi, kinh phi dao tao va kinh phi to chuc theo cac hinh thuc hoc doi voi He dao tao sau dai hoc nam hoc 2011-2012 Chi tiet moi xem file dinh kem. Hoc vien dang theo hoc tai cac lop cao hoc khoa 19 hoan thien kinh phi nam hoc thu 2 theo quy dinh tren. - Thoi gian nop hoc phi: cham nhat la ngay 31/10/2011. - Dia diem nop hoc phi: Phong Tai chinh - Ke toan, tang 1, Nha 7, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan.

375-2011-TB-DHKTQD.pdf

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo và kinh phí tổ chức theo các hình thức học đối với Hệ đào tạo sau đại học năm học 2011-2012 Chi tiết mời xem file đính kèm. Học viên đang theo học tại các lớp cao học khóa 19 hoàn thiện kinh phí năm học thứ 2 theo quy định trên. - Thời gian nộp học phí: chậm nhất là ngày 31/10/2011. - Địa điểm nộp học phí: Phòng Tài chính - Kế toán, tầng 1, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

375-2011-TB-DHKTQD.pdf

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business