Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Mẫu đơn đăng ký làm lại thẻ NCS/học viên Download các mẫu giấy tờ khác trong file đính kèm bên dưới. Quy trinh va mau giay to cua dao tao trinh do thac si Mau don dang kY lam lai the NCS/hoc vien Download cac mau giay to khac trong file dinh kem ben duoi.

Quy trình và mẫu đơn thi lại/ghép

Quy trình và mẫu đơn học lại/ghép

Mẫu lý lịch học tập của học viên

Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa 23 trở về trước)

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ cao học khóa 24)

Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Mẫu đơn đăng ký làm lại thẻ NCS/học viên Download các mẫu giấy tờ khác trong file đính kèm bên dưới.

Quy trình và mẫu đơn thi lại/ghép

Quy trình và mẫu đơn học lại/ghép

Mẫu lý lịch học tập của học viên

Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa 23 trở về trước)

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ cao học khóa 24)

Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business