Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA - Khóa 3, năm 2013 Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA - Khóa 3, năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA - Khóa 3, năm 2013 Các mốc thời gian cần nhớ: •    Chương trình tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi.      Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh: dự kiến ngày 7/9/2013. Thời gian cụ thể sẽ công bố trên Website. •    Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15/8 đến 25/9/2013 •    Học bổ sung kiến thức:      - Đăng ký học: Từ 15/8 đến 30/8/2013      - Thời gian học: Tháng 9//2013 •    Thời gian thi dự kiến: Từ 12 đến 14/10/2013 Thong bao tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap - Executive MBA - Khoa 3, nam 2013 Cac moc thoi gian can nho: •    Chuong trinh to chuc gioi thieu noi dung, phuong phap thi tuyen va phat tai lieu huong dan on thi.      Buoi gioi thieu thong tin tuyen sinh: du kien ngay 7/9/2013. Thoi gian cu the se cong bo tren Website. •    Thoi gian phat hanh ho so: Tu 15/8 den 25/9/2013 •    Hoc bo sung kien thuc:      - Dang kY hoc: Tu 15/8 den 30/8/2013      - Thoi gian hoc: Thang 9//2013 •    Thoi gian thi du kien: Tu 12 den 14/10/2013

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA - Khóa 3, năm 2013 Các mốc thời gian cần nhớ: •    Chương trình tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi.      Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh: dự kiến ngày 7/9/2013. Thời gian cụ thể sẽ công bố trên Website. •    Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15/8 đến 25/9/2013 •    Học bổ sung kiến thức:      - Đăng ký học: Từ 15/8 đến 30/8/2013      - Thời gian học: Tháng 9//2013 •    Thời gian thi dự kiến: Từ 12 đến 14/10/2013file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business