Tuyển sinh sau đại học năm 2017 Tuyển sinh sau đại học năm 2017 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tuyển sinh sau đại học năm 2017 1. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý nhân sự Khóa 4 (Năm 2017) Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-quan-ly-nhan-su-khoa-4__226909.html   2. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7, đợt 2  (Năm 2017) Link thông tin chi tiết: Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7, đợt 2 Tuyen sinh sau dai hoc nam 2017 1. Thong bao tuyen sinh Thac si Quan lY nhan su Khoa 4 (Nam 2017) Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-quan-ly-nhan-su-khoa-4__226909.html   2. Thong bao tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 7, dot 2  (Nam 2017) Link thong tin chi tiet: Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 7, dot 2

Tuyển sinh sau đại học năm 2017 1. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý nhân sự Khóa 4 (Năm 2017) Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-quan-ly-nhan-su-khoa-4__226909.html   2. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7, đợt 2  (Năm 2017) Link thông tin chi tiết: Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7, đợt 2 file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business