Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho học viên cao học và ncs ngày thi 25/10/2020

Thứ năm, ngày 22/10/2020

Học viên cao học và ncs tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Đề nghị học viên và ncs mang theo thẻ học viên, NCS hoặc CCCD.

Chúc các thí sinh thi Đạt!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác