Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua công thanh toán Vnpay

Thứ năm, ngày 03/12/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã triển khai phương thức thu học phí trực tuyến qua cổng thanh toán Vnpay, giúp học viên thực hiện việc nộp học phí nhanh, dễ dàng, và dễ kiểm tra.

Cách thức thực hiện học viên có thể xem thêm:

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua công thanh toán Vnpay

Các dịch vụ cổng thanh toán Vnpay

Các tin khác