Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh kỳ thi ngày 19/12/2021

Thứ tư, ngày 05/01/2022

Các bạn thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021 xem danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh để nắm được thông tin.

Thông tin thắc mắc các bạn liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác