Lịch học tăng cường Tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho Học viên và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ hai, ngày 12/10/2020, 00:00

Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo lịch học tăng cường Tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho Học viên và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

Học online 4 buổi tối ngày: 15, 16, 20, 22 tháng 10 và 2 buổi học offline vào sáng và chiều ngày 24/10.

Danh sách lớp học và mã lớp sẽ được thông báo tới các HV và NCS vào ngày 14/10/2020.

Trân trọng!

Các tin khác