Thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28

Thứ hai, ngày 07/10/2019, 00:00
Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28 như sau:

Lớp chuyên ngành

Tổng số

Chủ nhiệm

Email

Địa chỉ liên hệ

Marketing K28

29

ThS. Nguyễn Đức Hòa

nguyenduchoa@neu.edu.vn

Phòng 405, Nhà A1

QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K28

56

Quản trị doanh nghiệp K28

72

Quản trị chất lượng K28

3

Tài chính ngân hàng K28 (buổi tối A)

38

ThS. GVC. Phan Thị Thanh Hương

phanhuongneu@gmail.com

Phòng 407, Nhà A1

Tài chính ngân hàng K28 (buổi tối B)

37

Tài chính ngân hàng K28 (cuối tuần A)

63

Tài chính ngân hàng K28 (cuối tuần B)

63

TS. Nguyễn Thị Minh

ntminhvsdh@gmail.com

Phòng 407, Nhà A1

Tài chính ngân hàng K28 (cuối tuần C)

65

Quản lý công K28

6

ThS. GVC. Trần Thị Dương Ngân

duongngan6973@gmail.com

Phòng 407, Nhà A1

Quản lý kinh tế và chính sách K28

33

Kế toán, kiểm toán và phân tích K28 (buổi tối)

45

Kế toán, kiểm toán và phân tích K28 (cuối tuần A)

42

Kế toán, kiểm toán và phân tích K28 (cuối tuần B)

40

Quản trị nhân lực K28

40

ThS. Bùi Thùy Anh

thuyanh@neu.edu.vn

Phòng 405, Nhà A1

QTKD thương mại K28

17

TS. Đặng Tuấn Anh

anhdt@neu.edu.vn

Phòng 405, Nhà A1

Kinh tế quốc tế K28

11

Kinh tế và quản lý thương mại K28

3

QTKD quốc tế K28

15

Kinh tế bảo hiểm K28

8

Kinh tế tài nguyên K28

4

QTKD bất động sản K28

6

Kinh tế đầu tư K28

18

Thống kê kinh tế K28

6

Luật kinh tế K28

9

QTKD du lịch và khách sạn

8

Kinh tế phát triển K28

10

Kinh tế chính trị K28

4

Học viên có thắc mắc hoặc cần tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với cán bộ chủ nhiệm lớp để được giải đáp.

Trân trọng thông báo.

 

 

Bài viết được cập nhật mới nhất ngày 07/10/2019 14:18

 

Các tin khác