Thông báo danh sách sơ bộ đăng ký dự thi và ôn tập tăng cường đợt thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 25/10/2020 (cập nhật ngày 12/10/2020)

Thứ hai, ngày 05/10/2020, 00:00

Gửi các học viên,

Viện Đào tạo Sau đại học gửi các học viên danh sách đăng ký dự thi và ôn tập tăng cường Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày thi 25/10/2020 để các bạn theo dõi.

Học viên xem kỹ danh sách để nắm được thông tin, nếu chưa thanh toán lệ phí thi và học phí ôn tập tăng cường cần hoàn thành mới được ghi nhận vào danh sách học ôn và dự thi. Phương thức thanh toán sử dụng hiện nay là qua cổng thanh toán Vnpay đã được thông báo: http://sdh.neu.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ket-qua-thi-tieng-anh-cdr-dot-1-nam-2020-va-ke-hoach-thi-tieng-anh-cdr-dot-2-nam-2020__159.html

Các vấn đề gặp phải, các bạn gửi thư qua địa chỉ email dinhdh@neu.edu.vn với nội dung: Họ tên, Mã học viên, Ngày sinh, Số ĐT, Lý do, ảnh minh chứng.

Trân trọng!

Các tin khác