Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm TurnItIn

Thứ năm, ngày 15/09/2016
Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm TurnItIn

 Gửi các bạn NCS và học viên cao học,

Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học đã có Thông báo về việc sử dụng phần mềm TurnItIn trong đào tạo Sau đại học (Link: Thông báo về việc sử dụng phần mềm TurnItIn trong đào tạo sau đại học)

Thời gian áp dụng: từ ngày 23/8/2016.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số NCS và học viên cao học gặp khó khăn trong việc thiết lập tài khoản và sử dụng phần mềm. Viện Đào tạo Sau đại học gửi lại file Hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin trong file đính kèm. 

Lưu ý: Nếu gặp vướng mắc trong việc đăng nhập tài khoản, NCS và học viên thực hiện việc Reset password như trong file hướng dẫn.

Trân trọng thông báo

Tài liệu đính kèm

Các tin khác