Thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức

Thứ ba, ngày 05/07/2022

Thông báo về kế hoạch học Bổ sung kiến thức dành cho các bạn thí sinh đăng ký dự thi Thạc sĩ năm 2022 đợt 2

Các bạn xem kỹ thông tin để nắm được thời gian học và địa điểm.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác