Thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra năm 2022

Thứ tư, ngày 15/03/2023

Các bạn thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2022 xem kết quả trong file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Các tin khác