Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho các thí sinh đăng kí dự tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – Đợt thi ngày 7/5/2023

Thứ năm, ngày 18/05/2023

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho các thí sinh đăng kí dự tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – Đợt thi ngày 7/5/2023.

- Nguyên tắc xét ĐẠT:

+ Điểm thành phần (Nghe, Nói, Đọc, Viết) >=1.0.

+ Tổng điểm (Nghe + Nói + Đọc + Viết) >=20.0.

+ Không vi phạm quy chế thi.

Ghi chú:

- Thí sinh KHÔNG ĐẠT ngoại ngữ lần này, có thể đăng ký tham dự kỳ thi ngày 28/5/2023 và nộp thêm lệ phí 550.000đ theo hướng dẫn dưới đây. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: trước 24h00 ngày 21/5/2023.

Cách thức nộp thêm lệ phí:  Truy cập https://e-bills.vn/pay/neu =>Nhập mã thanh toán (VD: TTDVYUxxx" => Tìm kiếm =>  Chọn Ngân hàng Vietcombank hoặc Vnpay => chọn NỘP TIỀN => nhập số tiền cần nộp: 550.000đ => bấm nút NỘP TIỀN. 

Danh sách mã Thanh toán xem trong file đính kèm.

- Thí sinh KHÔNG ĐẠT ngoại ngữ sẽ không đủ điều kiện tham dự kì thi tuyển sinh thạc sĩ ngày 11/6/2023.

Link tra cứu kết quả thi:

https://drive.google.com/file/d/11o3rXxfLxX9GGsVh08EuIgXrsk-HxTWb/view?usp=sharing

Link đăng ký tham gia thi tiếng Anh ngày 28/5/2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBDXA-Usuyqs6NDYKnC4IV33KyFrkcruvevn6IMKxwzYAuA/viewform?usp=share_link

Trân trọng thông báo !

Tài liệu đính kèm

Các tin khác