Thông báo kết quả thi Tiếng Anh CDR đợt 1 năm 2020 và kế hoạch thi Tiếng Anh CDR đợt 2 năm 2020

Thứ sáu, ngày 25/09/2020, 00:00

1) Viện Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng gửi đến các thí sinh dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1, năm 2020 kết quả thi ngày 06/9/2020.

Thí sinh xem kết quả trong file đính kèm.

2) Thông báo lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra và học Tiếng Anh tăng cường dành cho Học viên và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo lịch học Tiếng Anh tăng cường và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho Học viên và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

- Ngày thi: Chủ nhật, ngày 25/10/2020 (cả ngày) tại Trường Đại học KTQD

- Đối tượng: Học viên, Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Học viên cao học đăng ký qua cổng thông tin tài khoản trên trang http://thacsi.neu.edu.vn; hình thức thanh toán là qua cổng thanh toán Vnpay (hình thức thanh toán duy nhất). (Thời gian đăng ký bắt đầu từ 20h ngày 25/9/2020)

Link: Hướng dẫn đăng ký học tăng cường kiến thức và thi Tiếng Anh

Link: Hướng dẫn thanh toán kinh phí online

NCS đăng ký qua bộ phận quản ký NCS phòng 412, nhà A1 - Trường đại học kinh tế Quốc dân.

Thời gian đăng ký:

  • Đăng ký lớp học tiếng Anh tăng cường chậm nhất vào ngày 08/10/2020
  • Đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra chậm nhất đến ngày 15/10/2020

Lớp học tăng cường sẽ được tổ chức từ ngày 12/10/2020 đến ngày 24/10/2020. (học online 04 buổi tuần từ 12-22/10/2020 và học 02 buổi offline ngày 24/10/2020).

Danh sách chi tiết về lớp ôn tập và dự thi sẽ được cập nhật sau.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký thi và học tăng cường, xin mời gửi email gồm: họ tên, mã học viên, ngày sinh, sđt kèm theo ảnh minh chứng đến địa chỉ dinhdh@neu.edu.vn để được giải quyết.

Trân trọng thông báo!

Các tin khác