Thông báo kiểm tra thông tin kỷ yếu trao bằng Thạc sĩ năm 2020

Thứ tư, ngày 08/01/2020, 00:00

Thông báo kiểm tra thông tin kỷ yếu trao bằng Thạc sĩ năm 2020

Kính gửi các tân Thạc sĩ năm 2020, 

Để hoàn thiện kỷ yếu với thông tin chuẩn xác nhất, Viện Đào tạo Sau đại học gửi anh/chị bản demo các thông tin. 

Đề nghị anh chị xem kỹ thông tin của mình và kiểm tra lại. Nếu có sai sót đề nghị anh chị đính chính với thầy Đặng Hoàng Định (email danghoangdinh88@gmail.com).

Trường hợp anh chị thiếu ảnh sẽ được Viện Đào tạo Sau đại học chủ động bổ sung ảnh, còn anh chị nào sai ảnh cần phản hồi lại qua email như trên.

Thông tin phản hồi theo mẫu sau:

[Mã học viên] [Họ tên] [Lớp] [Chuyên ngành]

Thông tin sai: ....

Thông tin đúng: .....

Thời gian để các bạn kiểm tra và phản hồi thông tin muộn nhất là 15h00 thứ tư, ngày 08/01/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Link kỷ yếu:

https://drive.google.com/open?id=1MmtK9XvAKXoUksjNIv33DXv8te3Bi2DS

https://drive.google.com/open?id=1BZbvfyr0_5Ax4qOA4zh9PH3P_5hNCa3L

Tài liệu đính kèm

Các tin khác