Thông báo Lịch thi chi tiết và Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 27/11/2022

Thứ năm, ngày 24/11/2022

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch thi, Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 3 năm 2022.

1) Lịch thi:

- 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, phổ biến quy chế thi

- 8h00: Giờ bắt đầu làm bài

Địa điểm thi: giảng đường B - ĐHKTQD

Chi tiết lịch thi xem trong file đính kèm

2) Thông tin phòng thi và danh sách thi:

Chi tiết phòng thi và danh sách thi xem trong file đính kèm

3) Dặn dò:

- Thí sinh không mang điện thoại di động + các thiết bị thu phát truyền tin vào phòng thi.

- Thí sinh mang CMTND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi

- Thí sinh không mang tư trang cá nhân vào phòng thi. Nếu thí sinh mang tới điểm thi sẽ để ở hành lang (trước cửa phòng thi). Do vậy khuyến cáo thí sinh không mang vật dụng có giá trị đến điểm thi.

Tài liệu đính kèm

Các tin khác