THÔNG BÁO: Mở thêm thời gian đăng ký lựa chọn học phần K28

Thứ năm, ngày 12/09/2019, 00:00
Căn cứ số lượng học viên đã đăng ký lựa chọn các học phần, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:

Học viên có thể lựa chọn lại học phần đến 16h00 thứ 6 ngày 13/9/2019.

Link: http://thacsi.neu.edu.vn

 

Một số học viên đăng ký lựa chọn học phần "Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh" và "Tiếng Anh kinh tế - kinh doanh". Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học phần ngoại ngữ liên quan đến điều kiện ngoại ngữ đầu ra, việc tổ chức thi hết học phần phải do Nhà trường tổ chức đánh giá tập trung cùng với đợt xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ vào cuối khóa học. Vì vậy, học viên lựa chọn lại học phần khác. Thời gian đăng ký lại như trên.

 

Trân trọng thông báo.

Bài viết được cập nhật mới nhất ngày 12/09/2019 17:46

Các tin khác