Thông báo nghỉ học một số lớp cao học K28 sáng thứ 7 ngày 05/10/2019

Thứ sáu, ngày 04/10/2019, 00:00

Căn cứ kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo lịch nghỉ học sáng thứ 7 ngày 05/10/2019 của một số lớp cao học K28, cụ thể như sau:

1. Lớp học phần: Triết học_28_1_C_05 - giảng đường: A2-818

2. Lớp học phần: Quản trị chiến lược_28_1_C_03 - giảng đường A2-815

3. Lớp học phần: Tài chính quốc tế_28_1_C_02 - giảng đường A2-807

Lưu ý: Buổi chiều thứ 7 học bình thường.

Trân trọng thông báo.

Bài viết được cập nhật mới nhất ngày 04/10/2019 16:16

Các tin khác