Thông báo nhập học của cao học K29 (2020 - 2022) đợt 2 tháng 11/2020

Thứ sáu, ngày 20/11/2020

Học viên đã nhận được email thông báo của Nhà trường tới email đăng ký khi dự thi.

Học viên tiến hành làm thủ tục nhập học đến ngày 25/11/2020.

Kê khai thông tin theo đường link: http://nhaphocch.neu.edu.vn. Đây là các thông tin bắt buộc cần khai báo bổ sung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin đăng nhập:

Tên tài khoản:      Mã học viên, ví dụ: CH290001

Mật khẩu:             8 số ngày sinh của học viên, ví dụ: 01011983

Lễ khai giảng cao học khóa 29 được tổ chức vào 10h00, thứ 7, ngày 05/12/2020tại Hội trường lớn (tòa A2) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thời gian học tập (dự kiến):

  • Thứ hai, ngày 30/11/2020 (đối với lớp buổi tối)
  • Thứ bảy, ngày 05/12/2020 (đối với lớp cuối tuần)
  • Thời khóa biểu, danh sách lớp và các thông tin khác sẽ được thông báo tại website: http://thacsi.neu.edu.vn (học viên đăng nhập Cổng thông tin tương tự như trang Nhập học)

Chú ý:

  • Vì không đủ quy mô tổ chức lớp, các học viên đăng ký hình thức học buổi tối thuộc các chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý công, Quản lý kinh tế và chính sách, Kinh tế và quản lý địa chỉnh, Kinh tế và quản lý thương mại, Kinh tế và quản lý du lịch, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế tài chính sẽ phải chuyển sang học cùng lớp hình thức học cuối tuần.
  • Học viên đăng ký lại chuyên ngành phải chú ý đăng ký học BSKT vào đầu năm 2021.
  • Khi học các môn lựa chọn ngành và môn chuyên ngành, học viên thuộc mỗi chuyên ngành sẽ học ghép chung với nhau, tùy vào tình hình thực tế sẽ quyết định thời gian học cho các môn học đó là Buổi tối hay Cuối tuần.
  • Học viên chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện QTKD) nộp học phí và hồ sơ nhập học tại Viện Quản trị kinh doanh (cô Hạnh – 0912.233.477, phòng 105, Nhà 12).
  • Học viên nhập học theo đúng thời gian đã quy định. Quá thời hạn trên nếu học viên không làm thủ tục nhập học thì sẽ được coi như không tham gia khóa học và bị xóa tên ra khỏi danh sách học viên cao học khóa 29.

File đính kèm: Danh sách trúng tuyển K29 đợt 2

Các tin khác