Thông báo Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2019

Thứ sáu, ngày 25/10/2019, 00:00

Học viên cần đọc kỹ và làm theo 5 bước sau:

Bước 1

Báo cáo kết quả nghiên cứu tại Khoa/Viện chuyên ngành

1.        Học viên (HV) nhận Quyết định giao đề tài từ Cán bộ chủ nhiệm lớp.

2.        HV viết, chỉnh sửa luận văn dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn (NHD).

Lưu ý: NHD chịu trách nhiệm kiểm tra, góp ý cả về nội dung và hình thức trình bày luận văn. Yêu cầu về trình bày luận văn được qui định tại Phụ lục 4, trang 59 - Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường. Link:http://sdh.neu.edu.vn/Education/GSNEU/data/upload/20150715/Quy%20che%20Thac%20si%20-%20TT15.pdf

3.        Sau khi được NHD đồng ý, HV tiến hành báo cáo kết quả nghiên cứu theo quy trình của Khoa/Viện chuyên ngành.

Bước 2

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cấp trường.

 

HV nộp cho cán bộ chủ nhiệm lớp các giấy tờ sau:

0.       Phiếu duyệt điều kiện bảo vệ luận văn (Mẫu BV01)

1.       Lý lịch học tập (Mẫu BV02)

2.       02 ảnh 3x4 (ghi họ tên, Mã HV sau ảnh)

3.       Chứng nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh hoặc tương đương

4.       Chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có)

5.       Văn bản đề nghị của NHD cho phép bảo vệ luận văn (Mẫu BV03)

6.       01 bản in trang đầu báo cáo kết quả kiểm tra Turnitin Paper có chữ ký của HV và NHD

7.       06 quyển luận văn bìa mềm (đã bao gồm tóm tắt)

8.       Các bài báo (nếu có)

Các giấy tờ Khoa/ Viện chuyên ngành chuyển cho giáo viên chủ nhiệm lớp gồm:

9.       Biên bản báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

10.   Văn bản đề nghị thành viên Hội đồng đánh giá luận văn của Khoa/ Viện chuyên ngành.

  Các giấy tờ khác do cán bộ chủ nhiệm lớp chuẩn bị.

Bước 3

Nhận thông tin lịch bảo vệ luận văn

 

Cán bộ chủ nhiệm lớp thông báo lịch bảo vệ (ngày giờ, địa điểm) tới học viên qua email.

Bước 4

Bảo vệ luận văn: HV bảo vệ luận văn theo lịch do Viện Đào tạo Sau đại học đã xếp (tại Tầng 5, nhà A2 – ĐH.KTQD). Lưu ý: HV cần đến sớm 30 phút để kiểm tra thiết bị phục vụ bảo vệ.

Bước 5

Nộp luận văn để hoàn thiện hồ sơ cấp bằng (trong thời gian 2 tuần kể từ ngày bảo vệ)

-          Học viên chỉnh sửa luận văn theo Yêu cầu chỉnh sửa của Hội đồng và hoàn thiện Mẫu BV07 "Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn", xin xác nhận của GVHD.

-          Đóng kèm 03 văn bản theo thứ tự vào trước Mục lục: (1) Bản photo yêu cầu của Hội đồng về những điểm phải chỉnh sửa; (2) Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn; (3) 02 Bản photo nhận xét của 02 phản biện.

-          Cuối luận văn (sau Phụ lục), đóng kèm bản in trang đầu báo cáo kết quả kiểm tra Turnitin Revision có chữ ký của HV.

-          Nộp 01 luận văn bìa cứng và 01 đĩa CD ghi file nội dung luận văn để lưu Thư viện.

Lưu ý:

-          Trong mục Lời cam đoan của bản luận văn, học viên phải ghi dòng chữ đầu tiên có nội dung: “Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật”. Phía cuối Lời cam đoan phải có chữ ký của HV.

-          Sau bước 5, HV có thể đề nghị nhận giấy chứng nhận đã bảo vệ luận văn nếu có nhu cầu.

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tài liệu đính kèm

Các tin khác