Thông báo thời gian thi và địa điểm dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA K10 đợt 2, năm 2020

Thứ tư, ngày 04/11/2020

Viện đào tạo Sau đại học, trường đại học Kinh tế Quốc dân trân trong gửi đến các ưng viên dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp K10 đợt 2, năm 2020 lịch thi chi tiết và địa điểm dự thi.

Ứng viên xem kỹ file đính kèm để biết thêm thông tin.

Tài liệu đính kèm

Các tin khác