Thông báo Thời khóa biểu học BSKT dự thi cao học Executive MBA K10 đợt 1, năm 2020 (cập nhật ngày 05/05/2020)

Thứ tư, ngày 06/05/2020
Thông báo: Học BSKT 2020 các môn của chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA

Nhà trường quyết định tổ chức lớp học BSKT 2020 đợt 1, cụ thể như sau:

STT

Tên môn học

Thời gian học

Địa điểm
 học

Lịch thi

Thời gian

Ngày thi

1

Kinh tế phát triển

Ngày 16/05, 31/05

P813 nhà A2

8h

21/06/2020

P813-A2

2

Lý thuyết TCTT

Ngày 30/05, 14/06

P813 nhà A2

9h15

P813-A2

3

Kinh tế học vi mô

Ngày 17/05, 06/06

P813 nhà A2

10h30

P813-A2

4

Quản trị kinh doanh

Ngày 24/05,13/06

P813 nhà A2

14h

P813-A2

5

Thống kê kinh tế

Ngày 23/05, 07/06

P813 nhà A2

15h15

P813-A2

Thời gian học bắt đầu từ: Sáng 8h, Chiều 13h, Tối từ 18h

Mọi thắc xin liên hệ số máy: 043.6280.280 (5435) hoặc DĐ: 034.961.2576 hoặc hotline:  0947.430.890

Trân trọng thông báo. 

Các tin khác