Thông báo Thời khóa biểu học BSKT dự thi cao học khóa 29 đợt 2, năm 2020

Thứ năm, ngày 23/07/2020

Viện đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo đến các thí sinh dự Thạc sĩ đợt 2, năm 2020 thông tin về thời gian học Bổ sung kiến thức.

Thông tin chi tiết học viên xem File đính kèm!

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác