Thông báo tổ chức đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

Thứ tư, ngày 01/12/2021

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian thi (Dự kiến): Chủ nhật, ngày 19/12/2021
  • Địa điểm: Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Học viên cao học các khóa 26, 27, 28 đăng ký thi tại: https://cdr.neu.edu.vn/Identity/Account/Login?RedirectUrl=%2F đến ngày 05/12/2021;

User đăng nhập: Mã học viên

Password đăng nhập: 8 số ngày sinh theo dạng ddmmyyyy

NCS đăng ký với ThS Giao Thị Khánh Ngọc, Tel: (024)36.280.280, máy lẻ 5415

Học viên cần hoàn thành các khoản lệ phí thi muộn nhất đến 24h00 ngày 05/12/2021. Quá thời hạn trên, học viên nào đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành lệ phí thi và học thì sẽ bị loại khỏi danh sách thi.

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

ThS Trần Thị Dương Ngân, Tel: (024)36.280.280, máy lẻ 5431 (đối với HV)

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Các tin khác