Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 2)

Thứ tư, ngày 07/04/2021
Căn cứ các Quyết định số 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 và 3005/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh khóa 2 của chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa hai Trường.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln nhằm mục tiêu cung cấp cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề trong kinh tế, kinh doanh và quản lý bằng những phương pháp mới; hỗ trợ NCS đề xuất và thực hiện những nghiên cứu thông qua sự hướng dẫn sát sao và cộng tác nghiên cứu với người hướng dẫn; nhằm đóng góp và lan tỏa những tri thức mới, đồng thời tạo ra những đột phá trong sự phát triển nghề nghiệp của NCS liên quan đến nghiên cứu khoa học.

Chương trình hướng tới việc đào tạo ra những nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, có khả năng phát triển và phổ biến tri thức vào thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội và phân tích chính sách với các nghiên cứu phù hợp, chất lượng, và đủ tiêu chuẩn công bố trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học hàng đầu ở trong nước và quốc tế.
 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

2.1. Thời gian và lộ trình đào tạo

Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 3,5 đến 6 năm (tối thiểu 42 tháng, tối đa 72 tháng), chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tham gia các khóa học bổ trợ và xây dựng đề xuất nghiên cứu

Sau khi nhập học, nghiên cứu sinh làm việc với người hướng dẫn, gồm người hướng dẫn của Trường Đại học Lincoln (hướng dẫn chính) và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, để xác định hướng nghiên cứu. Trong khoảng 24 tháng sau khi nhập học, nghiên cứu sinh cần hoàn thành và bảo vệ thành công đề xuất nghiên cứu.

Trong giai đoạn này, nghiên cứu sinh có thể tham dự các khóa học về phương pháp nghiên cứu và lý thuyết chuyên ngành, do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Lincoln tổ chức. Việc tham dự các khóa học này xuất phát từ mong muốn của nghiên cứu sinh và yêu cầu của người hướng dẫn.

Giai đoạn 2: Triển khai nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ

Sau khi đề xuất nghiên cứu được duyệt, NCS thực hiện nghiên cứu luận án tiến sĩ, thường xuyên báo cáo tiến độ và trao đổi học thuật với người hướng dẫn. Bên cạnh việc hỗ trợ nghiên cứu sinh về mặt khoa học, người hướng dẫn còn giúp NCS kết nối với các học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, nhằm thu thập những ý kiến nhận xét có thể giúp nâng tầm của luận án tiến sĩ.

Tối đa 72 tháng hoặc sớm nhất 42 tháng sau khi nhập học, nghiên cứu sinh cần hoàn thành và nộp luận án tiến sĩ.

2.2. Địa điểm đào tạo

Địa điểm đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Lincoln. NCS tham gia các khóa học và seminar khoa học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Lincoln theo phương thức đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (blended-learning).

Trong toàn bộ thời gian của khóa học, NCS cần dành ít nhất 10 tuần học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lincoln. Mười tuần này được phân bổ trong ít nhất 02 lần NCS đến Trường Đại học Lincoln. NCS bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng tại Trường Đại học Lincoln.

2.3. Ngôn ngữ đào tạo

Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh.
 

3. CÁC NGÀNH, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

Chương trình tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo 8 ngành, bằng tiến sĩ được cấp bởi Trường Đại học Lincoln, cụ thể như sau:

Ngành đào tạo Chỉ tiêu Tên văn bằng được cấp
Kinh tế học 5 NCS PhD in Economics
Tài chính 5 NCS PhD in Finance
Kế toán 5 NCS PhD in Accounting
Quản trị nhân lực 5 NCS PhD in Human Resource Management
Quản trị logistics 5 NCS PhD in Logistics Management
Marketing 5 NCS PhD in Marketing
Quản lý 5 NCS PhD in Management
Du lịch 5 NCS PhD in Tourism4. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

4.1. Điều kiện dự tuyển

Ứng viên dự tuyển chương trình phải có đầy đủ các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, với điểm trung bình học tập (GPA) từ 6,0 (thang điểm 10) hay từ 2,4 (thang điểm 4) trở lên.

b. Có bằng thạc sĩ thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, với điểm trung bình học tập (GPA) từ 6,0 (thang điểm 10) hay từ 2,4 (thang điểm 4) trở lên.

c. Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh, minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS academic 6.5 (không điểm thành phần nào dưới 6.0), hoặc tương đương. Trong trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu này, ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS academic 6.0 khi nộp hồ sơ dự tuyển, và phải đảm bảo đạt trình độ IELTS academic 6.5 trước khi chính thức nhập học tại Đại học Lincoln. Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày thi đến ngày ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

- Có bằng đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian tại Vương quốc Anh.

- Có bằng đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian tại các nước nói tiếng Anh ngoài Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, ứng viên cần có công nhận tương đương (Statement of Comparability) từ tổ chức UK ENIC để được miễn chứng chỉ tiếng Anh. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

4.2. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển vào chương trình bao gồm:

a. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm.

b. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm.

Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ có ngôn ngữ khác tiếng Anh phải được công chứng dịch tiếng Anh. Các bằng đại học và thạc sĩ do cơ sở nước ngoài cấp phải nộp kèm theo bản công chứng Văn bản Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn thủ tục xem tại đây.

c. Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh theo quy định tại mục 4.1.

d. Phiếu đăng ký (theo mẫu), gồm các nội dung: Thông tin cá nhân, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, người giới thiệu, lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm và lý do tham gia chương trình đào tạo.

đ. Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có trình độ tiến sĩ, trong đó có ít nhất một người có thể nhận xét về kết quả học tập, nghiên cứu gần đây nhất của người dự tuyển.

e. Bản đề xuất nghiên cứu (theo mẫu): trình bày hướng nghiên cứu mà ứng viên dự định thực hiện, độ dài khoảng 3.000 đến 5.000 từ (chưa bao gồm tài liệu tham khảo và phụ lục). Bản đề xuất nghiên cứu cần được người dự kiến hướng dẫn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua trước khi ứng viên nộp. Hướng nghiên cứu cần phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu mà các nhà khoa học của Trường Đại học Lincoln đang quan tâm. Ứng viên tham khảo hướng dẫn viết bản đề xuất nghiên cứu tại đây.

g. 03 bộ bản sao của các văn bản nêu tại mục a, b, c, d, đ và e.

4.3. Cách thức nộp hồ sơ

Ứng viên hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn tại mục 4.2. và đăng ký hồ sơ theo các bước:

Bước 1. Khai hồ sơ trên phần mềm

- Ứng viên truy cập phần mềm theo địa chỉ: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh > Vào Mục Nghiên cứu sinh - Hồ sơ dự tuyển online (xem Một số điểm cần lưu ý khi nhập dữ liệu phần mềm).

- Ứng viên nhập dữ liệu được yêu cầu. Ảnh cần tải lên phần mềm là ảnh 4x6 của ứng viên, phải giống với ảnh gửi kèm trong hồ sơ (bản giấy).

Bước 2. Chuyển khoản lệ phí thụ lý hồ sơ và xét tuyển

- Lệ phí thụ lý hồ sơ và xét tuyển: 2.000.000 đồng.

- Thông tin chuyển khoản:

  • Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Số tài khoản: 03501016688989
  • Ngân hàng: Maritime Bank, chi nhánh Thanh Xuân
  • Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên] - [Dự tuyển NCS Lincoln]

Lưu ý:

  • Nếu cần xác minh điều kiện dự tuyển trước khi chuyển khoản lệ phí thụ lý hồ sơ, người dự tuyển có thể gửi bản scan hồ sơ ở bước 3 đến email phd@neu.edu.vn để đề nghị kiểm tra.
  • Người dự tuyển gửi ảnh chụp lệnh chuyển khoản lệ phí đến email phd@neu.edu.vn để tạo điều kiện cho bộ phận kế toán kiểm tra giao dịch.

Bước 3. Nộp hồ sơ (bản giấy)

- Trước khi đến nộp hồ sơ, ứng viên thông báo thời gian để bộ phận tuyển sinh cử người trực, và mang theo các loại giấy tờ gốc của văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

- Thời gian nộp hồ sơ: buổi sáng từ 8h30 - 11h30; buổi chiều từ 14h00 - 17h00, theo 2 đợt:

  • Đợt 1 (xét tuyển giữa tháng 6/2021): từ ngày 17/5/2021 đến ngày 31/5/2021
  • Đợt 2 (xét tuyển giữa tháng 10/2021): từ ngày 17/9/2021 đến ngày 30/9/2021

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, P412 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

5. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

5.1. Phương thức xét tuyển

Tiểu ban xét tuyển đánh giá ứng viên qua chấm điểm hồ sơ dự tuyển (trọng số 60%) và đánh giá phần trình bày đề xuất nghiên cứu (trọng số 40%).

- Hồ sơ dự tuyển được đánh giá qua các tiêu chí về văn bằng và kết quả đào tạo; trình độ ngoại ngữ; kinh nghiệm nghiên cứu của ứng viên, uy tín khoa học của người giới thiệu, và chất lượng của bản đề xuất nghiên cứu.

- Phần trình bày của ứng viên được đánh giá qua các tiêu chí về kiến thức (sự am hiểu của ứng viên về dự định nghiên cứu, về bản chất và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu), tư chất và thái độ cần có của một NCS (khả năng tư duy phân tích tổng hợp, thái độ nghiêm túc, tự tin và quyết tâm cao, có tính sáng tạo, trung thực, kỷ luật…).

5.2. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển của mỗi đợt được tổ chức theo hai bước:

  Đợt 1 Đợt 2
Bước 1. Xét tuyển tại Đại học Kinh tế Quốc dân Tháng 06/2021 Tháng 10/2021
Bước 2. Xét tuyển tại Đại học Lincoln Tháng 08/2021 Tháng 12/2021
Thông báo nhập học và khai giảng Tháng 10/2021 Tháng 02/20226. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

NCS tham dự chương trình được hưởng học bổng của Trường Đại học Lincoln (tương đương giảm 68% học phí dành cho NCS quốc tế). Theo đó, học phí dự kiến là 100 triệu đồng/năm, có thể thay đổi theo tỷ giá và chính sách học phí của Trường Đại học Lincoln.

Học phí không bao gồm các khoản chi phí đi lại và sinh hoạt phí trong thời gian NCS có mặt tại Trường Đại học Lincoln.
 

7. THÔNG TIN TRA CỨU VÀ LIÊN HỆ

7.1. Thông tin tra cứu

Thông tin về Trường Đại học Lincoln: Xem tại website https://www.lincoln.ac.uk/.

+ Giới thiệu chung
+ Thứ hạng và thông tin của Đại học Lincoln
+ Khuôn viên và cơ sở vật chất của Đại học Lincoln

7.2. Giới thiệu chương trình

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi giới thiệu chương trình vào cuối tháng 4/2021 hoặc đầu tháng 5/2021. Thông tin chi tiết về buổi giới thiệu: Xem tại website https://sdh.neu.edu.vn/danh-muc/tien-si-dai-hoc-lincoln.html.

Ứng viên và quý vị quan tâm tham dự: vui lòng đăng ký qua link để Ban Tổ chức tiếp đón chu đáo.

7.3. Thông tin liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ:                      P412 Tầng 4, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,
                                    207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại:          Tổng đài:  (024) 36 280 280; (024) 36 288 851, máy lẻ: 5414; Hotline: 093 689 0086

Cổng thông tin:       https://neu.edu.vn/
Website Viện:           https://sdh.neu.edu.vn/

Email:                         phdlincoln@neu.edu.vn
Fanpage:                  Fb.com/phd.lincoln.neu; Fb.com/gsneu.

 

Các tin khác