Thông báo về kế hoạch trao bằng Thạc sĩ năm 2023 (THÔNG BÁO SỐ 2)

Thứ sáu, ngày 17/02/2023

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:

1. Bổ sung thông tin Kỷ yếu trao bằng Thạc sĩ năm 2023 (bản điện tử)

Viện Đào tạo Sau đại học đã tiến hành lên bản draft Kỷ yếu trao bằng Thạc sĩ năm 2023 cho các tân thạc sĩ được nhận bằng. Đề nghị các học viên vào kiểm tra thông tin theo các link sau:

K29: https://drive.google.com/file/d/1Vny6B9P9Tqh6b4RjLPqtUv9LScOn2asq/view?usp=sharing 
K28: https://drive.google.com/file/d/1LpXE-p2d9zQTpqWL6SIqlsY7kaG-DzMC/view?usp=share_link 
K27: https://drive.google.com/file/d/1p9rCRLh_Xmak3mJKAnQFoNxF0TwBDXS4/view?usp=share_link 

Nếu thấy có sai sót hoặc cần bổ sung ảnh, tân thạc sĩ đính chính hoặc cập nhật thông tin theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3G_w2BBV43dOdKLhjikgiupvqPb_4f9byBjDL5XdVwH1CmA/viewform 

Thời hạn đính chính: đến 12h00 ngày 20/02/2023.

2. Cung cấp bắt buộc thông tin số Căn cước công dân 12 số

Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học phải kê khai thông tin căn cước công dân 12 số. Danh sách các học viên được xét tốt nghiệp chưa kê khai Căn cước công dân 12 số xem tại đây

Đề nghị các tân thạc sĩ kê khai thông tin Căn cước công dân 12 số theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI2yDKRgXbxu1xVWCv3g9DWGyveNBhA-hUXsThq5rzMrt0Eg/viewform 

Thời hạn bổ sung thông tin: hoàn thành trước 12h00 ngày 20/02/2023. Sau thời hạn trên, các học viên thiếu thông tin về Căn cước công dân không đủ điều kiện nhận bằng thạc sĩ vào đợt năm 2023.

Trân trọng thông báo!

Các tin khác