Thông báo về Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2022 (THÔNG BÁO SỐ 2)

Thứ bảy, ngày 07/05/2022

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:

Hội trường chỉ đủ chỗ dành cho các tân thạc sĩ đến nhận bằng. Người thân của tân thạc sĩ sẽ được bố trí ngồi theo dõi trực tiếp tại Phòng B101 (hầm B1, cạnh Hội trường A2) theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Quy trình nhận bằng ngày 07/5/2022 như sau:

 • Nhận trang phục tại phòng B103, B104 (hầm B1, bên cạnh hội trường A). Tân thạc sĩ nhận bằng có mặt lúc 6h45 để nhận trang phục, chụp ảnh và ngồi trong hội trường từ 7h45 theo ĐÚNG Số ghế đã được biên chế (Xem Danh sách thạc sĩ nhận bằng đính kèm bên dưới).
 • Chụp ảnh cùng gia đình và người thân trước buổi lễ.
 • Ngồi đúng vị trí số ghế trong hội trường, ghi nhớ Số ký nhận bằng, Số bàn ký nhận bằng của tân thạc sĩ (Kiểm tra thông tin Số ghế, Số ký nhận bằng trong Danh sách thạc sĩ nhận bằng, thông tin Số bàn ký nhận bằng trong Bàn ký nhận bằng đính kèm bên dưới).
 • Di chuyển về vị trí chuẩn bị nhận bằng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, lưu ý tân thạc sĩ nhớ mang theo CMND/CCCD.
 • Tiến lên vị trí danh dự để thực hiện nghi thức nhận bằng, lưu ý tân thạc sĩ sẽ nhận vỏ bằng tại bước này.
 • Di chuyển theo hướng dẫn của Ban tổ chức để đến phòng B201 (hầm B2) ký nhận bằng.
 • Di chuyển đến đúng Bàn ký nhận bằng theo Số ký nhận bằng.
 • Trình CMND/CCCD, ký và ghi rõ họ tên trên Sổ cấp bằng, rồi nhận Bằng thạc sĩ và Bảng điểm.
 • Chụp ảnh cùng gia đình và người thân tại các vị trí checkin dưới hầm B1 và B2 theo chuẩn bị của Ban tổ chức.
 • Di chuyển theo hướng dẫn của Ban tổ chức về phòng B103, B104 để trả trang phục.
 • Trả trang phục và ra về.

Danh sách Công nhận tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2022 xem tại đây (Lưu ý: Số ký nhận bằng cũng chính là số thứ tự của tân thạc sĩ trong Quyết định công nhận tốt nghiệp).

Kỷ yếu trao bằng thạc sĩ năm 2022 xem tại đây.

Hướng dẫn mặc trang phục và lên nhận bằng xem tại đây.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:

Các tin khác