Thông báo về việc kiểm tra thông tin trong kỷ yếu điện tử cấp bằng thạc sĩ năm 2022 (dự kiến)

Thứ ba, ngày 05/04/2022

Gửi các bạn học viên được xét tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022,

Viện đào tạo Sau đại học trân trọng gửi đến các bạn thông tin về kỷ yếu điện tử năm cấp bằng Thạc sĩ năm 2022 (bản dự kiến)

Đề nghị các bạn tải file kỷ yếu xuống, kiểm tra các thông tin cá nhân của mình trong kỷ yếu: 
https://drive.google.com/file/d/1aNPoRHw8w41T0ecSm830NRovfqb7-uW6/view?usp=sharing

Nếu có thông tin sai cần chỉnh sửa hoặc thay đổi ảnh (bổ sung ảnh), các bạn vào link sau đính chính thông tin hoặc thay đổi ảnh (bổ sung ảnh): 
https://forms.gle/cHqR8vCKjQ76ouuy9

Hạn cuối để kiểm tra và đính chính thông tin là 24h00 ngày 11/4/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin khác