Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thứ tư, ngày 12/04/2023
Ngày 11/4/2023, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 535/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo nội dung công văn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ đảm bảo đáp ứng tốt các điều kiện cho việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng đầu ra và tạo điều kiện thuận lợi cho người học dự thi chuẩn đầu ra của Trường cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cam kết thực hiện đúng Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành trong quá trình tổ chức thi; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GDĐT; bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường. Đồng thời, Nhà trường gửi báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi về Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo. 

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế là đơn vị được Nhà trường giao xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đề án Tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chi tiết xem Tại đây

Công văn số 535/QLCL-QLT Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chi tiết xem Tại đây.

LỊCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT Tháng Ngày
1 05 16-17
2 06 27-28
3 07 18-19
4 08 22-23
5 09 30/09 & 01/10
6 10 24-25
7 11 29
8 12 26-27

 

Đoàn kiểm tra của Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Trường kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bài và ảnh: Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế & Phòng Truyền thông

 

Các tin khác