Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 5 năm 2015 Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 5 năm 2015 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 5 năm 2015 Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo: Nhằm cung cấp thêm các thông tin về phương thức tuyển sinh, phương thức thi viết, trắc nghiệm, phỏng vấn và tiếng Anh, đồng thời giải đáp các thắc mắc, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5 năm 2015.    Thời gian: 9h00 thứ 7 ngày 17/10/2015 Địa điểm: Gác 2, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân     Trân trọng kính mời các thí sinh và những người quan tâm đến tham dự. Buoi gioi thieu Thong tin tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 5 nam 2015 Vien Dao tao Sau dai hoc tran trong thong bao: Nham cung cap them cac thong tin ve phuong thuc tuyen sinh, phuong thuc thi viet, trac nghiem, phong van va tieng Anh, dong thoi giai dap cac thac mac, Vien Dao tao Sau dai hoc to chuc Buoi gioi thieu Thong tin tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap khoa 5 nam 2015.    Thoi gian: 9h00 thu 7 ngay 17/10/2015 Dia diem: Gac 2, Nha 10, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan     Tran trong kinh moi cac thi sinh va nhung nguoi quan tam den tham du.

Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 5 năm 2015 Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo: Nhằm cung cấp thêm các thông tin về phương thức tuyển sinh, phương thức thi viết, trắc nghiệm, phỏng vấn và tiếng Anh, đồng thời giải đáp các thắc mắc, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức Buổi giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5 năm 2015.    Thời gian: 9h00 thứ 7 ngày 17/10/2015 Địa điểm: Gác 2, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân     Trân trọng kính mời các thí sinh và những người quan tâm đến tham dự.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business