Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Phạm Đình Đoàn tọa đàm, trao đổi với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Phạm Đình Đoàn tọa đàm, trao đổi với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Phạm Đình Đoàn tọa đàm, trao đổi với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5  Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, ngày 19/3/2016 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 thuộc Viện Đào tạo Sau đại học đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam để chiến thắng trong hội nhập quốc tế” với sự tham gia của doanh nhân Phạm Đình Đoàn, chủ tịch Tập đoàn Phú Thái. Tham gia buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo Sau đại học và Ban Điều hành Chương trình Executive MBA: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học; PGS.TS. Vũ Thành Hưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển chương trình Sau đại học, Viện Đào tạo Sau đại học; Thạc sĩ Lê Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban Đào tạo và gần 120 học viên khóa 5 của Chương trình. Tính đến hết năm 2015, Việt Nam đã ký ký 12 FTA cùng với EVFTA, TPP và AEC. Đặc biệt các hiệp định có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh trong nước như: AFTA, ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,Việt Nam - EU, AEC và TPP. Trong báo cáo, ông Đoàn đã đưa ra các thách thức mà doanh nghiệp trong nước đang và sẽ phải đối mặt trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong khi Việt Nam chưa khai thác được các cơ hội từ hội nhập do sức khỏe của doanh nghiệp trong nước, sản phẩm, dịch vụ còn hạn chế. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với làn sóng hàng hóa nhập khẩu, làn sóng FDI từ nước ngoài để tận hưởng các ưu đãi mà quá trình hội nhập đem lại. Trong buổi tọa đàm, các học viên khóa 5 Chương trình Executive MBA đã nêu câu hỏi và được ông Phạm Đình Đoàn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về các vấn đề quản trị nhân sự, quản trị sản xuất và đặc biệt là các kinh nghiệm về duy trì và phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Ông Phạm Đình Đoàn là diễn giả thường xuyên của Chương trình Executive MBA, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông Đoàn đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và gia đình Việt Nam và Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Tập đoàn Phú Thái được thành lập từ năm 1993, hiện là nhà phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, với gần 3000 nhân viên và mạng lưới phân phối bán sỉ rộng khắp trên phạm vi cả nước. Tập đoàn Phú Thái hiện có gần 30 đơn vị trực thuộc gồm các công ty thành viên, trung tâm phân phối và trung tâm kho vận trên toàn quốc. Phú Thái đã áp dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và quốc tế, các phần mềm quản trị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực cao cấp trong và ngoài nước. Với định hướng chiến lược đúng đắn, Phú Thái đạt tốc độ tăng trưởng lý tưởng, liên tục đạt trên 40% /năm. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA đang phát hành hồ sơ tuyển sinh khóa 6, ngày thi dự kiến là 18 + 19/6/2016. Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp – Executive MBA Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: PGS.TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học PGS.TS. Vũ Thành Hưởng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học Học viên Executive MBA khóa 5 say sưa đặt câu hỏi tại buổi tọa đàm Chu tich tap doan ban le Phu Thai Pham Dinh Doan toa dam, trao doi voi hoc vien Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 5  Trong khuon kho chuong trinh dao tao, ngay 19/3/2016 Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 5 thuoc Vien Dao tao Sau dai hoc da to chuc buoi toa dam voi chu de “Doanh nghiep Viet Nam de chien thang trong hoi nhap quoc te” voi su tham gia cua doanh nhan Pham Dinh Doan, chu tich Tap doan Phu Thai. Tham gia buoi toa dam co su tham du cua dai dien lanh dao Vien Dao tao Sau dai hoc va Ban Dieu hanh Chuong trinh Executive MBA: PGS.TS. Le Trung Thanh, Vien truong Vien Dao tao Sau Dai hoc; PGS.TS. Vu Thanh Huong, Giam doc Trung tam Nghien cuu – Phat trien chuong trinh Sau dai hoc, Vien Dao tao Sau dai hoc; Thac si Le Thi Bich Ngoc, Pho truong ban Dao tao va gan 120 hoc vien khoa 5 cua Chuong trinh. Tinh den het nam 2015, Viet Nam da kY kY 12 FTA cung voi EVFTA, TPP va AEC. Dac biet cac hiep dinh co anh huong lon den moi truong kinh doanh trong nuoc nhu: AFTA, ASEAN voi Trung Quoc, Han Quoc, Nhat Ban,Viet Nam - EU, AEC va TPP. Trong bao cao, ong Doan da dua ra cac thach thuc ma doanh nghiep trong nuoc dang va se phai doi mat trong tien trinh hoi nhap quoc te. Trong khi Viet Nam chua khai thac duoc cac co hoi tu hoi nhap do suc khoe cua doanh nghiep trong nuoc, san pham, dich vu con han che. Doanh nghiep can co su chuan bi tot nhat de duong dau voi lan song hang hoa nhap khau, lan song FDI tu nuoc ngoai de tan huong cac uu dai ma qua trinh hoi nhap dem lai. Trong buoi toa dam, cac hoc vien khoa 5 Chuong trinh Executive MBA da neu cau hoi va duoc ong Pham Dinh Doan chia se nhieu kinh nghiem quY bau ve cac van de quan tri nhan su, quan tri san xuat va dac biet la cac kinh nghiem ve duy tri va phat trien thi truong trong nuoc va quoc te. Ong Pham Dinh Doan - Chu tich tap doan ban le Phu Thai Ong Pham Dinh Doan la dien gia thuong xuyen cua Chuong trinh Executive MBA, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan. Ong Doan dong thoi la Pho Chu tich Hoi dong cac Hiep hoi Doanh nghiep Viet Nam; Chu tich Hoi dong Doanh nhan va gia dinh Viet Nam va Pho chu tich thuong truc Hiep hoi cac nha ban le Viet Nam. Tap doan Phu Thai duoc thanh lap tu nam 1993, hien la nha phan phoi va ban le hang tieu dung hang dau tai Viet Nam, voi gan 3000 nhan vien va mang luoi phan phoi ban si rong khap tren pham vi ca nuoc. Tap doan Phu Thai hien co gan 30 don vi truc thuoc gom cac cong ty thanh vien, trung tam phan phoi va trung tam kho van tren toan quoc. Phu Thai da ap dung he thong quan lY chuyen nghiep va quoc te, cac phan mem quan tri hien dai cung doi ngu nhan luc cao cap trong va ngoai nuoc. Voi dinh huong chien luoc dung dan, Phu Thai dat toc do tang truong lY tuong, lien tuc dat tren 40% /nam. Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA dang phat hanh ho so tuyen sinh khoa 6, ngay thi du kien la 18 + 19/6/2016. Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap – Executive MBA Mot so hinh anh tai buoi toa dam: PGS.TS. Le Trung Thanh - Vien truong Vien Dao tao Sau dai hoc PGS.TS. Vu Thanh Huong - Giam doc Trung tam Nghien cuu - Phat trien Chuong trinh Sau dai hoc Hoc vien Executive MBA khoa 5 say sua dat cau hoi tai buoi toa dam

Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Phạm Đình Đoàn tọa đàm, trao đổi với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5  Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, ngày 19/3/2016 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 thuộc Viện Đào tạo Sau đại học đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam để chiến thắng trong hội nhập quốc tế” với sự tham gia của doanh nhân Phạm Đình Đoàn, chủ tịch Tập đoàn Phú Thái. Tham gia buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo Sau đại học và Ban Điều hành Chương trình Executive MBA: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học; PGS.TS. Vũ Thành Hưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển chương trình Sau đại học, Viện Đào tạo Sau đại học; Thạc sĩ Lê Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban Đào tạo và gần 120 học viên khóa 5 của Chương trình. Tính đến hết năm 2015, Việt Nam đã ký ký 12 FTA cùng với EVFTA, TPP và AEC. Đặc biệt các hiệp định có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh trong nước như: AFTA, ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,Việt Nam - EU, AEC và TPP. Trong báo cáo, ông Đoàn đã đưa ra các thách thức mà doanh nghiệp trong nước đang và sẽ phải đối mặt trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong khi Việt Nam chưa khai thác được các cơ hội từ hội nhập do sức khỏe của doanh nghiệp trong nước, sản phẩm, dịch vụ còn hạn chế. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với làn sóng hàng hóa nhập khẩu, làn sóng FDI từ nước ngoài để tận hưởng các ưu đãi mà quá trình hội nhập đem lại. Trong buổi tọa đàm, các học viên khóa 5 Chương trình Executive MBA đã nêu câu hỏi và được ông Phạm Đình Đoàn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về các vấn đề quản trị nhân sự, quản trị sản xuất và đặc biệt là các kinh nghiệm về duy trì và phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Phú Thái Ông Phạm Đình Đoàn là diễn giả thường xuyên của Chương trình Executive MBA, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông Đoàn đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và gia đình Việt Nam và Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Tập đoàn Phú Thái được thành lập từ năm 1993, hiện là nhà phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, với gần 3000 nhân viên và mạng lưới phân phối bán sỉ rộng khắp trên phạm vi cả nước. Tập đoàn Phú Thái hiện có gần 30 đơn vị trực thuộc gồm các công ty thành viên, trung tâm phân phối và trung tâm kho vận trên toàn quốc. Phú Thái đã áp dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và quốc tế, các phần mềm quản trị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực cao cấp trong và ngoài nước. Với định hướng chiến lược đúng đắn, Phú Thái đạt tốc độ tăng trưởng lý tưởng, liên tục đạt trên 40% /năm. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA đang phát hành hồ sơ tuyển sinh khóa 6, ngày thi dự kiến là 18 + 19/6/2016. Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp – Executive MBA Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: PGS.TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học PGS.TS. Vũ Thành Hưởng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học Học viên Executive MBA khóa 5 say sưa đặt câu hỏi tại buổi tọa đàm file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business