Chưa đủ cơ sở để điều chỉnh giá điện từ 1/6 Chưa đủ cơ sở để điều chỉnh giá điện từ 1/6 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, ngành điện đang khó khăn nên phải điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, từ 1/6 chưa đủ cơ sở để nói giá điện sẽ biến động. Thứ trưởng Vượng trả lời báo chí chiều 22/4.>Giá điện có.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Chưa đủ cơ sở để điều chỉnh giá điện từ 1/6 Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, ngành điện đang khó khăn nên phải điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, từ 1/6 chưa đủ cơ sở để nói giá điện sẽ biến động. Thứ trưởng Vượng trả lời báo chí chiều 22/4.>Giá điện có.. Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, ngành điện đang khó khăn nên phải điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, từ 1/6 chưa đủ cơ sở để nói giá điện sẽ biến động. Thứ trưởng Vượng trả lời báo chí chiều 22/4. >Giá điện có thể tăng 3 tháng một lần - Quyết định 24 nêu rõ thời gian điều chỉnh giá điện tối thiểu giữa hai lần là 3 tháng khiến nhiều người lo ngại giá điện sẽ tăng trong tháng 6. Thứ trưởng nghĩ sao về điều này? - Tôi cho rằng, tại thời điểm này, chúng ta chưa đủ cơ sở để nói chắc chắn giá điện từ 1/6 có được điều chỉnh hay không. Biến động giá điện phụ thuộc vào 3 thông số đầu vào gồm: tỷ giá, giá nhiên liệu và cơ cấu nguồn phát. Từ 1/3 Chính phủ đã phê duyệt giá điện mới cho năm 2011. Theo đó, giá bán điện sẽ được điều chỉnh dựa vào 3 thông số cơ bản của các tháng 4,5 và 6. Nếu giá bình quân 3 nguyên liệu đầu vào của các tháng 3,4,5 biến động lớn hơn 5% thì giá bán điện sẽ được điều chỉnh. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét thẩm định đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến vấn đề kinh tế và xã hội. Hiện chúng tôi đang triển khai một số việc phải xong trước 1/6 là hướng dẫn chi tiết giá bán điện cho các nhóm đối tượng khách hàng và hướng dẫn tính toán giá bán điện theo các thông số bán điện đầu vào cơ bản. -Theo Quyết định 24, trong vòng một năm có thể tăng giá điện tới 4 lần, mỗi lần Tập đoàn Điện lực (EVN) được tự quyết tối thiểu 5%. Vì sao EVN được trao quyền lớn như vậy thưa ông? - Thủ tướng yêu cầu trước khi tăng giá điện thì EVN phải báo cáo Bộ Công Thương. Sau 5 ngày nếu Bộ Công Thương không có ý kiến thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá điện ở mức 5%. Khi cần điều chỉnh trên 5% thì Tập đoàn Điện lực phải xây dựng phương án, Bộ Tài chính thẩm định, Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Trong thời gian này, nếu Thủ tướng chưa có ý kiến thì EVN được phép điều chỉnh ở mức 5%. Tôi cho rằng, EVN được quyền tự động điều chỉnh giá bán điện trong trường hợp thông số đầu vào biến động phản ánh thị trường một cách kịp thời và nhanh nhất. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Hoàng Lan. - Vì sao trong khi các ngành khác đang nỗ lực kiềm chế lạm phát không tăng giá thì ngành điện lại được chủ động điều chỉnh giá điện theo thị trường? - Cuối năm 2010, tình hình tài chính của EVN rất khó khăn. Vấn đề đặt ra là làm sao nhanh chóng điều chỉnh giá điện để EVN đảm bảo năng lực tài chính tiếp tục hoạt động. Tại phiên họp cuối cùng năm 2010 của Quốc Hội, Chinh phủ cam kết sẽ điều chỉnh giá điện, tái cơ cấu ngành điện và vận hành thị trường điện cạnh tranh. Cụ thể là sang năm 2011, đầu tháng 3 giá điện tăng 15,28%. Sắp tới, đề án hình thành 3 tổng công ty phát điện nằm trong EVN với 100% vốn công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ -con cũng đang được xây dựng. Hiện Bộ đang xây dựng dựng văn bản pháp luật, xây dựng đường truyền, quy trình đường truyền để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra. - Chúng ta xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường nhưng thực chất EVN vẫn độc quyền ở khâu phân phối. Vậy bao giờ mới mới tiến tới một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thưa ông? - Chúng ta đang xây dựng thị trường điện Việt Nam sẽ phát điện theo 3 giai đoạn. Năm 2006-2014 là giai đoạn hình thành mô hình thị trường phát điện cạnh tranh. Năm 2015-2022 hình thành thị trường bán buôn cạnh tranh hay còn gọi là các công ty phân phối cạnh tranh nhau. Sau 2022 là mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và người mua điện có thể chọn người bán điện cho mình. Thị trường bán lẻ cạnh tranh sẽ phải vận hành dần dần. - Thủ tướng cho phép 3 tháng có thể điều chỉnh giá điện một lần khiến nhiều doanh nghiệp lo trở tay không kịp. Vậy Bộ có biện pháp gì hỗ trợ doanh nghiệp tránh trường hợp gây sốc cho họ? - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41 chỉ đạo EVN nhanh chóng chuyển đổi hợp đồng mua bán điện. Hiện nay, theo hợp đồng mẫu cũng như theo thông tư 41 thì giá điện của EVN mua từ các công ty phát điện sẽ gồm hai thành phần là giá cố định và giá biến đổi. Khi nhiên liệu đầu vào biến đổi thì giá hợp đồng theo giá cố định không thay đổi nhưng hợp đồng theo giá biến đổi sẽ biến động theo. Vừa rồi khi điều chỉnh giá điện tăng 15,28%, Chính phủ cũng đã rất thận trọng. Để đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ đã có giải pháp để hỗ trợ. Trong tương lai, nếu việc tăng giá điện có ảnh hưởng lớn, Chính phủ chắc chắn sẽ có những giải pháp hỗ trợ khác. Tăng giá điện thì doanh nghiệp sản xuất có cách thực quản lý hiệu quả tốt hơn tránh lãng phí điện. - Quyết định của Thủ tướng có nói đến việc thành lập quỹ bình ổn giá điện nhưng thực tế nhiều người lo ngại hiệu quả của quỹ này sẽ giống như quỹ bình ổn xăng dầu? - Quỹ bình ổn giá điện sẽ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Công Thương hướng dẫn cơ chế hình thành và quản lý và sử dụng. Quỹ bình ổn giá điện sẽ được hình thành từ chi phí sản xuất kinh doanh điện. Chúng ta còn thời gian để xây dựng cơ chế hình thành quỹ này sao cho hiệu quả nhất. Tôi cho rằng, quỹ bình ổn giá điện sẽ được xây dựng một cách cẩn trọng. Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, đầu tháng 6 chưa thể điều chỉnh giá điện. Trước mắt, EVN phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. EVN là tập đoàn Nhà nước, tăng giá điện cũng phải tránh thời điểm nhạy cảm. Tập đoàn sẽ cân nhắc thời điểm tăng giá điện. Hoàng Lan // Chua du co so de dieu chinh gia dien tu 1/6 Thu truong Bo Cong thuong Hoang Quoc Vuong cho hay, nganh dien dang kho khan nen phai dieu chinh gia dien. Tuy nhien, tu 1/6 chua du co so de noi gia dien se bien dong. Thu truong Vuong tra loi bao chi chieu 22/4.>Gia dien co.. Thu truong Bo Cong thuong Hoang Quoc Vuong cho hay, nganh dien dang kho khan nen phai dieu chinh gia dien. Tuy nhien, tu 1/6 chua du co so de noi gia dien se bien dong. Thu truong Vuong tra loi bao chi chieu 22/4. >Gia dien co the tang 3 thang mot lan - Quyet dinh 24 neu ro thoi gian dieu chinh gia dien toi thieu giua hai lan la 3 thang khien nhieu nguoi lo ngai gia dien se tang trong thang 6. Thu truong nghi sao ve dieu nay? - Toi cho rang, tai thoi diem nay, chung ta chua du co so de noi chac chan gia dien tu 1/6 co duoc dieu chinh hay khong. Bien dong gia dien phu thuoc vao 3 thong so dau vao gom: tY gia, gia nhien lieu va co cau nguon phat. Tu 1/3 Chinh phu da phe duyet gia dien moi cho nam 2011. Theo do, gia ban dien se duoc dieu chinh dua vao 3 thong so co ban cua cac thang 4,5 va 6. Neu gia binh quan 3 nguyen lieu dau vao cua cac thang 3,4,5 bien dong lon hon 5% thi gia ban dien se duoc dieu chinh. Bo Cong Thuong co trach nhiem xem xet tham dinh danh gia tac dong cua viec dieu chinh gia dien den van de kinh te va xa hoi. Hien chung toi dang trien khai mot so viec phai xong truoc 1/6 la huong dan chi tiet gia ban dien cho cac nhom doi tuong khach hang va huong dan tinh toan gia ban dien theo cac thong so ban dien dau vao co ban. -Theo Quyet dinh 24, trong vong mot nam co the tang gia dien toi 4 lan, moi lan Tap doan Dien luc (EVN) duoc tu quyet toi thieu 5%. Vi sao EVN duoc trao quyen lon nhu vay thua ong? - Thu tuong yeu cau truoc khi tang gia dien thi EVN phai bao cao Bo Cong Thuong. Sau 5 ngay neu Bo Cong Thuong khong co Y kien thi Tap doan Dien luc Viet Nam duoc phep dieu chinh gia dien o muc 5%. Khi can dieu chinh tren 5% thi Tap doan Dien luc phai xay dung phuong an, Bo Tai chinh tham dinh, Bo Cong Thuong tong hop bao cao Thu tuong. Trong thoi gian nay, neu Thu tuong chua co Y kien thi EVN duoc phep dieu chinh o muc 5%. Toi cho rang, EVN duoc quyen tu dong dieu chinh gia ban dien trong truong hop thong so dau vao bien dong phan anh thi truong mot cach kip thoi va nhanh nhat. Thu truong Bo Cong Thuong Hoang Quoc Vuong. Anh: Hoang Lan. - Vi sao trong khi cac nganh khac dang no luc kiem che lam phat khong tang gia thi nganh dien lai duoc chu dong dieu chinh gia dien theo thi truong? - Cuoi nam 2010, tinh hinh tai chinh cua EVN rat kho khan. Van de dat ra la lam sao nhanh chong dieu chinh gia dien de EVN dam bao nang luc tai chinh tiep tuc hoat dong. Tai phien hop cuoi cung nam 2010 cua Quoc Hoi, Chinh phu cam ket se dieu chinh gia dien, tai co cau nganh dien va van hanh thi truong dien canh tranh. Cu the la sang nam 2011, dau thang 3 gia dien tang 15,28%. Sap toi, de an hinh thanh 3 tong cong ty phat dien nam trong EVN voi 100% von cong ty nha nuoc hoat dong theo hinh thuc cong ty me -con cung dang duoc xay dung. Hien Bo dang xay dung dung van ban phap luat, xay dung duong truyen, quy trinh duong truyen de dam bao tien do dung ke hoach de ra. - Chung ta xay dung gia dien theo co che thi truong nhung thuc chat EVN van doc quyen o khau phan phoi. Vay bao gio moi moi tien toi mot thi truong canh tranh hoan hao thua ong? - Chung ta dang xay dung thi truong dien Viet Nam se phat dien theo 3 giai doan. Nam 2006-2014 la giai doan hinh thanh mo hinh thi truong phat dien canh tranh. Nam 2015-2022 hinh thanh thi truong ban buon canh tranh hay con goi la cac cong ty phan phoi canh tranh nhau. Sau 2022 la mo hinh thi truong ban le dien canh tranh va nguoi mua dien co the chon nguoi ban dien cho minh. Thi truong ban le canh tranh se phai van hanh dan dan. - Thu tuong cho phep 3 thang co the dieu chinh gia dien mot lan khien nhieu doanh nghiep lo tro tay khong kip. Vay Bo co bien phap gi ho tro doanh nghiep tranh truong hop gay soc cho ho? - Bo Cong Thuong da ban hanh Thong tu 41 chi dao EVN nhanh chong chuyen doi hop dong mua ban dien. Hien nay, theo hop dong mau cung nhu theo thong tu 41 thi gia dien cua EVN mua tu cac cong ty phat dien se gom hai thanh phan la gia co dinh va gia bien doi. Khi nhien lieu dau vao bien doi thi gia hop dong theo gia co dinh khong thay doi nhung hop dong theo gia bien doi se bien dong theo. Vua roi khi dieu chinh gia dien tang 15,28%, Chinh phu cung da rat than trong. De dam bao an sinh xa hoi Chinh phu da co giai phap de ho tro. Trong tuong lai, neu viec tang gia dien co anh huong lon, Chinh phu chac chan se co nhung giai phap ho tro khac. Tang gia dien thi doanh nghiep san xuat co cach thuc quan lY hieu qua tot hon tranh lang phi dien. - Quyet dinh cua Thu tuong co noi den viec thanh lap quY binh on gia dien nhung thuc te nhieu nguoi lo ngai hieu qua cua quY nay se giong nhu quY binh on xang dau? - QuY binh on gia dien se giao cho Bo Tai chinh chu tri, Bo Cong Thuong huong dan co che hinh thanh va quan lY va su dung. QuY binh on gia dien se duoc hinh thanh tu chi phi san xuat kinh doanh dien. Chung ta con thoi gian de xay dung co che hinh thanh quY nay sao cho hieu qua nhat. Toi cho rang, quY binh on gia dien se duoc xay dung mot cach can trong. Ong Dinh Quang Tri, Pho tong giam doc Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) cho rang, dau thang 6 chua the dieu chinh gia dien. Truoc mat, EVN phai cho thong tu huong dan cua Bo Tai chinh, Bo Cong Thuong. EVN la tap doan Nha nuoc, tang gia dien cung phai tranh thoi diem nhay cam. Tap doan se can nhac thoi diem tang gia dien. Hoang Lan //

Chưa đủ cơ sở để điều chỉnh giá điện từ 1/6 Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, ngành điện đang khó khăn nên phải điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, từ 1/6 chưa đủ cơ sở để nói giá điện sẽ biến động. Thứ trưởng Vượng trả lời báo chí chiều 22/4.>Giá điện có.. Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, ngành điện đang khó khăn nên phải điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, từ 1/6 chưa đủ cơ sở để nói giá điện sẽ biến động. Thứ trưởng Vượng trả lời báo chí chiều 22/4. >Giá điện có thể tăng 3 tháng một lần - Quyết định 24 nêu rõ thời gian điều chỉnh giá điện tối thiểu giữa hai lần là 3 tháng khiến nhiều người lo ngại giá điện sẽ tăng trong tháng 6. Thứ trưởng nghĩ sao về điều này? - Tôi cho rằng, tại thời điểm này, chúng ta chưa đủ cơ sở để nói chắc chắn giá điện từ 1/6 có được điều chỉnh hay không. Biến động giá điện phụ thuộc vào 3 thông số đầu vào gồm: tỷ giá, giá nhiên liệu và cơ cấu nguồn phát. Từ 1/3 Chính phủ đã phê duyệt giá điện mới cho năm 2011. Theo đó, giá bán điện sẽ được điều chỉnh dựa vào 3 thông số cơ bản của các tháng 4,5 và 6. Nếu giá bình quân 3 nguyên liệu đầu vào của các tháng 3,4,5 biến động lớn hơn 5% thì giá bán điện sẽ được điều chỉnh. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét thẩm định đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến vấn đề kinh tế và xã hội. Hiện chúng tôi đang triển khai một số việc phải xong trước 1/6 là hướng dẫn chi tiết giá bán điện cho các nhóm đối tượng khách hàng và hướng dẫn tính toán giá bán điện theo các thông số bán điện đầu vào cơ bản. -Theo Quyết định 24, trong vòng một năm có thể tăng giá điện tới 4 lần, mỗi lần Tập đoàn Điện lực (EVN) được tự quyết tối thiểu 5%. Vì sao EVN được trao quyền lớn như vậy thưa ông? - Thủ tướng yêu cầu trước khi tăng giá điện thì EVN phải báo cáo Bộ Công Thương. Sau 5 ngày nếu Bộ Công Thương không có ý kiến thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá điện ở mức 5%. Khi cần điều chỉnh trên 5% thì Tập đoàn Điện lực phải xây dựng phương án, Bộ Tài chính thẩm định, Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Trong thời gian này, nếu Thủ tướng chưa có ý kiến thì EVN được phép điều chỉnh ở mức 5%. Tôi cho rằng, EVN được quyền tự động điều chỉnh giá bán điện trong trường hợp thông số đầu vào biến động phản ánh thị trường một cách kịp thời và nhanh nhất. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Hoàng Lan. - Vì sao trong khi các ngành khác đang nỗ lực kiềm chế lạm phát không tăng giá thì ngành điện lại được chủ động điều chỉnh giá điện theo thị trường? - Cuối năm 2010, tình hình tài chính của EVN rất khó khăn. Vấn đề đặt ra là làm sao nhanh chóng điều chỉnh giá điện để EVN đảm bảo năng lực tài chính tiếp tục hoạt động. Tại phiên họp cuối cùng năm 2010 của Quốc Hội, Chinh phủ cam kết sẽ điều chỉnh giá điện, tái cơ cấu ngành điện và vận hành thị trường điện cạnh tranh. Cụ thể là sang năm 2011, đầu tháng 3 giá điện tăng 15,28%. Sắp tới, đề án hình thành 3 tổng công ty phát điện nằm trong EVN với 100% vốn công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ -con cũng đang được xây dựng. Hiện Bộ đang xây dựng dựng văn bản pháp luật, xây dựng đường truyền, quy trình đường truyền để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra. - Chúng ta xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường nhưng thực chất EVN vẫn độc quyền ở khâu phân phối. Vậy bao giờ mới mới tiến tới một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thưa ông? - Chúng ta đang xây dựng thị trường điện Việt Nam sẽ phát điện theo 3 giai đoạn. Năm 2006-2014 là giai đoạn hình thành mô hình thị trường phát điện cạnh tranh. Năm 2015-2022 hình thành thị trường bán buôn cạnh tranh hay còn gọi là các công ty phân phối cạnh tranh nhau. Sau 2022 là mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và người mua điện có thể chọn người bán điện cho mình. Thị trường bán lẻ cạnh tranh sẽ phải vận hành dần dần. - Thủ tướng cho phép 3 tháng có thể điều chỉnh giá điện một lần khiến nhiều doanh nghiệp lo trở tay không kịp. Vậy Bộ có biện pháp gì hỗ trợ doanh nghiệp tránh trường hợp gây sốc cho họ? - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41 chỉ đạo EVN nhanh chóng chuyển đổi hợp đồng mua bán điện. Hiện nay, theo hợp đồng mẫu cũng như theo thông tư 41 thì giá điện của EVN mua từ các công ty phát điện sẽ gồm hai thành phần là giá cố định và giá biến đổi. Khi nhiên liệu đầu vào biến đổi thì giá hợp đồng theo giá cố định không thay đổi nhưng hợp đồng theo giá biến đổi sẽ biến động theo. Vừa rồi khi điều chỉnh giá điện tăng 15,28%, Chính phủ cũng đã rất thận trọng. Để đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ đã có giải pháp để hỗ trợ. Trong tương lai, nếu việc tăng giá điện có ảnh hưởng lớn, Chính phủ chắc chắn sẽ có những giải pháp hỗ trợ khác. Tăng giá điện thì doanh nghiệp sản xuất có cách thực quản lý hiệu quả tốt hơn tránh lãng phí điện. - Quyết định của Thủ tướng có nói đến việc thành lập quỹ bình ổn giá điện nhưng thực tế nhiều người lo ngại hiệu quả của quỹ này sẽ giống như quỹ bình ổn xăng dầu? - Quỹ bình ổn giá điện sẽ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Công Thương hướng dẫn cơ chế hình thành và quản lý và sử dụng. Quỹ bình ổn giá điện sẽ được hình thành từ chi phí sản xuất kinh doanh điện. Chúng ta còn thời gian để xây dựng cơ chế hình thành quỹ này sao cho hiệu quả nhất. Tôi cho rằng, quỹ bình ổn giá điện sẽ được xây dựng một cách cẩn trọng. Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, đầu tháng 6 chưa thể điều chỉnh giá điện. Trước mắt, EVN phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. EVN là tập đoàn Nhà nước, tăng giá điện cũng phải tránh thời điểm nhạy cảm. Tập đoàn sẽ cân nhắc thời điểm tăng giá điện. Hoàng Lan //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business