Cơ hội du học Singapore Cơ hội du học Singapore - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường nghệ thuật và thương mại Orchard, Singapore tổ chức hội thảo du học tại Hà Nội lúc 9h ngày 4/8 tại khách sạn Horison, 40 Cát Linh. Cô Jessica Nguyễn, giám đốc Marketing quốc tế của trường sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh tham gia. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Cơ hội du học Singapore Trường nghệ thuật và thương mại Orchard, Singapore tổ chức hội thảo du học tại Hà Nội lúc 9h ngày 4/8 tại khách sạn Horison, 40 Cát Linh. Cô Jessica Nguyễn, giám đốc Marketing quốc tế của trường sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh tham gia. Đây là đường hấp dẫn và ngắn nhất để nhận bằng cấp các nước Châu Âu. -Môi trường học tập và cơ hội làm chủ tiếng Anh. -Chi phí học phí và sinh hoạt hợp lý. -Trường đào tạo đa ngành nghề và bằng cấp do Vương Quốc Anh cấp. -Trường đào tạo sinh viên vừa học vừa làm tại Singapore với mức lương phù hợp. -Chuyển tiếp và nhận bằng cấp các nước Châu Âu. -Hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học Công lập - chất lượng quốc tế. -Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. -Học khoá tiếng Anh trước khi vào học chuyên ngành. Trường Nghệ thuật & Thương mại Orchard Singapore được thành lập năm 1957 nằm ở trung tâm thành phố Singapore. Trường nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và đào tạo, thiết bị dạy học tiên tiến hiện đại, có chỗ ở thoải mái trong ký túc xá, giáo trình tham khảo chuyên nghiệp và phụ đạo trước khi lên lớp. Trường đã đăng ký với bộ giáo dục Singapore và được cấp chứng chỉ Case Trust đạt tiêu chuẩn chất lượng giảng dạy. Để giữ vững được tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cao, trường rất chú trọng đến đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy sinh viên quốc tế. Các khoá học tại trường: - Khoá học tiếng Anh. - Khoá học dự bị vào trường Chính phủ. -Khoá học dự bị thi vào trường cao đẳng Bách Khoa. -Khoá học dự bị GCE “O”. -Khoá học dự bị GCE “A”. -Khoá chứng chỉ nghề Quốc Gia về Thực phẩm và đồ uống hay các kỹ năng về nấu nướng. -Chứng chỉ vè thực phẩm và đồ uống ngành hàng không (đại học Anh Quốc cấp bằng). -Cao đẳng du lịch khách sạn ( Đại học Anh Quốc Northumbia, đại học Bolton). -Khoá học cao đẳng y tá. -Đại học kế toán (Hiệp hội IFA và đại học Bolton – Anh Quốc cấp bằng). -Khoá cao đẳng Khách sạn chuyên ngành thực phẩm và đồ uống/ Cao đẳng khách sạn trong lĩnh vực buồng. -Khoá sau đại học ngành kỹ thuật máy tính, điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, hoá học. -Khóa học cao đẳng kỹ thuật ( Anh Quốc cấp bằng). -Khoá sau đại học chiến lược thông tin thương mại (Đại học Portsmoutn – Anh Quốc cấp bằng). -Khoá sau đại học ngành quản lý (Hiệp hội quản lý chuyên nghiệp quốc tế cấp bằng- Anh Quốc). Liên hệ: Công ty tư vấn du học HanoiTC Tầng 4, tòa nhà 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.Điện thoại: (84-4) 9746823 Fax: (84-4) 9746824 Website: http://www.hanoitc.com.vnTrích dẫn từ VnExpress.net Co hoi du hoc Singapore Truong nghe thuat va thuong mai Orchard, Singapore to chuc hoi thao du hoc tai Ha Noi luc 9h ngay 4/8 tai khach san Horison, 40 Cat Linh. Co Jessica Nguyen, giam doc Marketing quoc te cua truong se gap go truc tiep hoc sinh tham gia. Day la duong hap dan va ngan nhat de nhan bang cap cac nuoc Chau Au. -Moi truong hoc tap va co hoi lam chu tieng Anh. -Chi phi hoc phi va sinh hoat hop lY. -Truong dao tao da nganh nghe va bang cap do Vuong Quoc Anh cap. -Truong dao tao sinh vien vua hoc vua lam tai Singapore voi muc luong phu hop. -Chuyen tiep va nhan bang cap cac nuoc Chau Au. -He thong cac truong Cao dang, Dai hoc Cong lap - chat luong quoc te. -Khong yeu cau tieng Anh dau vao. -Hoc khoa tieng Anh truoc khi vao hoc chuyen nganh. Truong Nghe thuat & Thuong mai Orchard Singapore duoc thanh lap nam 1957 nam o trung tam thanh pho Singapore. Truong noi tieng ve chat luong giang day va dao tao, thiet bi day hoc tien tien hien dai, co cho o thoai mai trong kY tuc xa, giao trinh tham khao chuyen nghiep va phu dao truoc khi len lop. Truong da dang kY voi bo giao duc Singapore va duoc cap chung chi Case Trust dat tieu chuan chat luong giang day. De giu vung duoc tieu chuan chat luong giao duc cao, truong rat chu trong den doi ngu giang vien co trinh do va giau kinh nghiem trong cong tac giang day sinh vien quoc te. Cac khoa hoc tai truong: - Khoa hoc tieng Anh. - Khoa hoc du bi vao truong Chinh phu. -Khoa hoc du bi thi vao truong cao dang Bach Khoa. -Khoa hoc du bi GCE “O”. -Khoa hoc du bi GCE “A”. -Khoa chung chi nghe Quoc Gia ve Thuc pham va do uong hay cac kY nang ve nau nuong. -Chung chi ve thuc pham va do uong nganh hang khong (dai hoc Anh Quoc cap bang). -Cao dang du lich khach san ( Dai hoc Anh Quoc Northumbia, dai hoc Bolton). -Khoa hoc cao dang y ta. -Dai hoc ke toan (Hiep hoi IFA va dai hoc Bolton – Anh Quoc cap bang). -Khoa cao dang Khach san chuyen nganh thuc pham va do uong/ Cao dang khach san trong linh vuc buong. -Khoa sau dai hoc nganh kY thuat may tinh, dien, dien tu, xay dung, co khi, hoa hoc. -Khoa hoc cao dang kY thuat ( Anh Quoc cap bang). -Khoa sau dai hoc chien luoc thong tin thuong mai (Dai hoc Portsmoutn – Anh Quoc cap bang). -Khoa sau dai hoc nganh quan lY (Hiep hoi quan lY chuyen nghiep quoc te cap bang- Anh Quoc). Lien he: Cong ty tu van du hoc HanoiTC Tang 4, toa nha 29 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Ha Noi.Dien thoai: (84-4) 9746823 Fax: (84-4) 9746824 Website: http://www.hanoitc.com.vnTrich dan tu VnExpress.net

Cơ hội du học Singapore Trường nghệ thuật và thương mại Orchard, Singapore tổ chức hội thảo du học tại Hà Nội lúc 9h ngày 4/8 tại khách sạn Horison, 40 Cát Linh. Cô Jessica Nguyễn, giám đốc Marketing quốc tế của trường sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh tham gia. Đây là đường hấp dẫn và ngắn nhất để nhận bằng cấp các nước Châu Âu. -Môi trường học tập và cơ hội làm chủ tiếng Anh. -Chi phí học phí và sinh hoạt hợp lý. -Trường đào tạo đa ngành nghề và bằng cấp do Vương Quốc Anh cấp. -Trường đào tạo sinh viên vừa học vừa làm tại Singapore với mức lương phù hợp. -Chuyển tiếp và nhận bằng cấp các nước Châu Âu. -Hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học Công lập - chất lượng quốc tế. -Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. -Học khoá tiếng Anh trước khi vào học chuyên ngành. Trường Nghệ thuật & Thương mại Orchard Singapore được thành lập năm 1957 nằm ở trung tâm thành phố Singapore. Trường nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và đào tạo, thiết bị dạy học tiên tiến hiện đại, có chỗ ở thoải mái trong ký túc xá, giáo trình tham khảo chuyên nghiệp và phụ đạo trước khi lên lớp. Trường đã đăng ký với bộ giáo dục Singapore và được cấp chứng chỉ Case Trust đạt tiêu chuẩn chất lượng giảng dạy. Để giữ vững được tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cao, trường rất chú trọng đến đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy sinh viên quốc tế. Các khoá học tại trường: - Khoá học tiếng Anh. - Khoá học dự bị vào trường Chính phủ. -Khoá học dự bị thi vào trường cao đẳng Bách Khoa. -Khoá học dự bị GCE “O”. -Khoá học dự bị GCE “A”. -Khoá chứng chỉ nghề Quốc Gia về Thực phẩm và đồ uống hay các kỹ năng về nấu nướng. -Chứng chỉ vè thực phẩm và đồ uống ngành hàng không (đại học Anh Quốc cấp bằng). -Cao đẳng du lịch khách sạn ( Đại học Anh Quốc Northumbia, đại học Bolton). -Khoá học cao đẳng y tá. -Đại học kế toán (Hiệp hội IFA và đại học Bolton – Anh Quốc cấp bằng). -Khoá cao đẳng Khách sạn chuyên ngành thực phẩm và đồ uống/ Cao đẳng khách sạn trong lĩnh vực buồng. -Khoá sau đại học ngành kỹ thuật máy tính, điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, hoá học. -Khóa học cao đẳng kỹ thuật ( Anh Quốc cấp bằng). -Khoá sau đại học chiến lược thông tin thương mại (Đại học Portsmoutn – Anh Quốc cấp bằng). -Khoá sau đại học ngành quản lý (Hiệp hội quản lý chuyên nghiệp quốc tế cấp bằng- Anh Quốc). Liên hệ: Công ty tư vấn du học HanoiTC Tầng 4, tòa nhà 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.Điện thoại: (84-4) 9746823 Fax: (84-4) 9746824 Website: http://www.hanoitc.com.vnTrích dẫn từ VnExpress.net file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business