Đà Nẵng: Thêm một tuyến cáp treo lên Bà Nà Đà Nẵng: Thêm một tuyến cáp treo lên Bà Nà - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo tin từ Hội đồng kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, thành phố đã xem xét và thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà (thuộc khu du lịch Bà Nà Hills) xây dựng thêm tuyến cáp treo mới ở khu du lịch nghỉ dưỡng.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Đà Nẵng: Thêm một tuyến cáp treo lên Bà Nà Theo tin từ Hội đồng kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, thành phố đã xem xét và thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà (thuộc khu du lịch Bà Nà Hills) xây dựng thêm tuyến cáp treo mới ở khu du lịch nghỉ dưỡng.. Theo tin từ Hội đồng kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, thành phố đã xem xét và thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà (thuộc khu du lịch Bà Nà Hills) xây dựng thêm tuyến cáp treo mới ở khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà - Suối Mơ. Tuyến cáp treo mới sẽ chạy song song và cách tuyến cáp hiện có khoảng 250m, chiều dài hơn 5,8km, trang bị cabin lớn có sức chở 10 khách/cabin, công suất 1.500 – 1.600 khách/giờ. Tổng vốn đầu tư của công trình khoảng 30 triệu euro, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2013. Chủ tịch HĐQT Bà Nà Hills Đặng Minh Trường cho biết, cuối tháng 5/2011, Bà Nà Hills sẽ khai trương khu vui chơi giải trí trong nhà Banahills Fantasy Park lớn và hiện đại, vốn đầu tư 300 tỉ đồng, có thể đón cùng lúc 1.000 khách. Bà Nà Hills cũng đang xây dựng và dự kiến năm 2013 đưa vào khai thác giai đoạn 1 khu French Village rộng 5ha với tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Ở đây sẽ tái hiện một khu làng Pháp cổ, bởi từ đầu thế kỷ 19, Bà Nà từng được biết đến như “kinh đô nghỉ dưỡng mùa hè” của người Pháp ở Trung Kỳ với 240 ngôi biệt thự Pháp cổ. “Với những dự án lớn này, dự kiến lượng du khách trong và ngoài nước đến Bà Nà sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Do vậy, việc xây dựng thêm tuyến cáp treo mới là hết sức cần thiết nhằm chủ động đáp ứng khi lượng khách tăng cao và cũng đề phòng nếu tuyến cáp hiện tại có sự cố” – ông Trường cho biết lý do đầu tư xây dựng tuyến cáp treo này. Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, ở độ cao 1487m so với mực nước biển, Bà Nà được người Pháp phát hiện từ tháng 4/1901 và được ví như Sapa, Đà Lạt của miền Trung. Việc đưa vào khai thác “hòn ngọc khí hậu” này trở thành một điểm du lịch lý tưởng được quan tâm từ những năm cuối của thập kỷ 20. Ngoài tuyến cáp treo 697m từ đồi Vọng Nguyệt lên đỉnh Bà Nà; từ tháng 3/2009, Bà Nà Hills đã đưa vào khai thác tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ từ chân núi lên đồi Vọng Nguyệt được công nhận đạt hai kỷ lục Guinness thế giới: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m); và tuyến cáp có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m). So với hai tuyến cáp này thì tuyến cáp mới là loại cáp treo hai dây, sẽ đưa khách đi thẳng từ chân núi lên đỉnh Bà Nà mà không phải qua chặng trung chuyển ở đồi Vọng Nguyệt. Đây có thể là một kỉ lục thế giới mới về cáp treo sau khi hoàn thành. (theo Chinhphu.vn) // Da Nang: Them mot tuyen cap treo len Ba Na Theo tin tu Hoi dong kien truc, quy hoach Da Nang, thanh pho da xem xet va thong nhat chu truong cho phep Cong ty co phan cap treo Ba Na (thuoc khu du lich Ba Na Hills) xay dung them tuyen cap treo moi o khu du lich nghi duong.. Theo tin tu Hoi dong kien truc, quy hoach Da Nang, thanh pho da xem xet va thong nhat chu truong cho phep Cong ty co phan cap treo Ba Na (thuoc khu du lich Ba Na Hills) xay dung them tuyen cap treo moi o khu du lich nghi duong Ba Na - Suoi Mo. Tuyen cap treo moi se chay song song va cach tuyen cap hien co khoang 250m, chieu dai hon 5,8km, trang bi cabin lon co suc cho 10 khach/cabin, cong suat 1.500 – 1.600 khach/gio. Tong von dau tu cua cong trinh khoang 30 trieu euro, du kien hoan thanh va dua vao su dung trong quY I/2013. Chu tich HDQT Ba Na Hills Dang Minh Truong cho biet, cuoi thang 5/2011, Ba Na Hills se khai truong khu vui choi giai tri trong nha Banahills Fantasy Park lon va hien dai, von dau tu 300 ti dong, co the don cung luc 1.000 khach. Ba Na Hills cung dang xay dung va du kien nam 2013 dua vao khai thac giai doan 1 khu French Village rong 5ha voi tong von dau tu khoang 80 trieu USD. O day se tai hien mot khu lang Phap co, boi tu dau the kY 19, Ba Na tung duoc biet den nhu “kinh do nghi duong mua he” cua nguoi Phap o Trung KY voi 240 ngoi biet thu Phap co. “Voi nhung du an lon nay, du kien luong du khach trong va ngoai nuoc den Ba Na se tang vot trong thoi gian toi. Do vay, viec xay dung them tuyen cap treo moi la het suc can thiet nham chu dong dap ung khi luong khach tang cao va cung de phong neu tuyen cap hien tai co su co” – ong Truong cho biet lY do dau tu xay dung tuyen cap treo nay. Nam cach Da Nang 25 km ve phia Tay Nam, o do cao 1487m so voi muc nuoc bien, Ba Na duoc nguoi Phap phat hien tu thang 4/1901 va duoc vi nhu Sapa, Da Lat cua mien Trung. Viec dua vao khai thac “hon ngoc khi hau” nay tro thanh mot diem du lich lY tuong duoc quan tam tu nhung nam cuoi cua thap kY 20. Ngoai tuyen cap treo 697m tu doi Vong Nguyet len dinh Ba Na; tu thang 3/2009, Ba Na Hills da dua vao khai thac tuyen cap treo Ba Na - Suoi Mo tu chan nui len doi Vong Nguyet duoc cong nhan dat hai kY luc Guinness the gioi: tuyen cap treo mot day dai nhat the gioi (5.042,62m); va tuyen cap co do chenh lech giua ga tren va ga duoi lon nhat the gioi (1.291,81m). So voi hai tuyen cap nay thi tuyen cap moi la loai cap treo hai day, se dua khach di thang tu chan nui len dinh Ba Na ma khong phai qua chang trung chuyen o doi Vong Nguyet. Day co the la mot ki luc the gioi moi ve cap treo sau khi hoan thanh. (theo Chinhphu.vn) //

Đà Nẵng: Thêm một tuyến cáp treo lên Bà Nà Theo tin từ Hội đồng kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, thành phố đã xem xét và thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà (thuộc khu du lịch Bà Nà Hills) xây dựng thêm tuyến cáp treo mới ở khu du lịch nghỉ dưỡng.. Theo tin từ Hội đồng kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, thành phố đã xem xét và thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà (thuộc khu du lịch Bà Nà Hills) xây dựng thêm tuyến cáp treo mới ở khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà - Suối Mơ. Tuyến cáp treo mới sẽ chạy song song và cách tuyến cáp hiện có khoảng 250m, chiều dài hơn 5,8km, trang bị cabin lớn có sức chở 10 khách/cabin, công suất 1.500 – 1.600 khách/giờ. Tổng vốn đầu tư của công trình khoảng 30 triệu euro, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2013. Chủ tịch HĐQT Bà Nà Hills Đặng Minh Trường cho biết, cuối tháng 5/2011, Bà Nà Hills sẽ khai trương khu vui chơi giải trí trong nhà Banahills Fantasy Park lớn và hiện đại, vốn đầu tư 300 tỉ đồng, có thể đón cùng lúc 1.000 khách. Bà Nà Hills cũng đang xây dựng và dự kiến năm 2013 đưa vào khai thác giai đoạn 1 khu French Village rộng 5ha với tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Ở đây sẽ tái hiện một khu làng Pháp cổ, bởi từ đầu thế kỷ 19, Bà Nà từng được biết đến như “kinh đô nghỉ dưỡng mùa hè” của người Pháp ở Trung Kỳ với 240 ngôi biệt thự Pháp cổ. “Với những dự án lớn này, dự kiến lượng du khách trong và ngoài nước đến Bà Nà sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Do vậy, việc xây dựng thêm tuyến cáp treo mới là hết sức cần thiết nhằm chủ động đáp ứng khi lượng khách tăng cao và cũng đề phòng nếu tuyến cáp hiện tại có sự cố” – ông Trường cho biết lý do đầu tư xây dựng tuyến cáp treo này. Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, ở độ cao 1487m so với mực nước biển, Bà Nà được người Pháp phát hiện từ tháng 4/1901 và được ví như Sapa, Đà Lạt của miền Trung. Việc đưa vào khai thác “hòn ngọc khí hậu” này trở thành một điểm du lịch lý tưởng được quan tâm từ những năm cuối của thập kỷ 20. Ngoài tuyến cáp treo 697m từ đồi Vọng Nguyệt lên đỉnh Bà Nà; từ tháng 3/2009, Bà Nà Hills đã đưa vào khai thác tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ từ chân núi lên đồi Vọng Nguyệt được công nhận đạt hai kỷ lục Guinness thế giới: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m); và tuyến cáp có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m). So với hai tuyến cáp này thì tuyến cáp mới là loại cáp treo hai dây, sẽ đưa khách đi thẳng từ chân núi lên đỉnh Bà Nà mà không phải qua chặng trung chuyển ở đồi Vọng Nguyệt. Đây có thể là một kỉ lục thế giới mới về cáp treo sau khi hoàn thành. (theo Chinhphu.vn) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business