Đại học Sunderland, Anh quốc tuyển sinh Đại học Sunderland, Anh quốc tuyển sinh - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Bà Lisa Hwang, đại diện trường sẽ tổ chức buổi hội thảo tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1/2008 từ 18h đến 20h ngày 4/8 tại Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, đại học & sau đại học. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Đại học Sunderland, Anh quốc tuyển sinh Bà Lisa Hwang, đại diện trường sẽ tổ chức buổi hội thảo tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1/2008 từ 18h đến 20h ngày 4/8 tại Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, đại học & sau đại học. Sinh viên có cơ hội được chấp nhận học ngay sau khi làm bài thi tiếng Anh & phỏng vấn với đại diện của trường (nếu đáp ứng được đủ yêu cầu) mà không cần phải có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL. Ngoài ra, trường dành nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Sunderland là một đại học hiện đại, năng động, sớm tạo được danh tiếng trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Sunderland được Quality Assurance Agency đánh giá là một trong những trường có chất lượng giảng dạy xuất sắc nhiều môn học. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy việc đào tạo, bổ trợ kiến thức cho giáo viên của Sunderland thường xuyên được cải tiến và cập nhật. Do vậy mà Sunderland luôn đứng trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất đạt điểm A về lĩnh vực: kinh doanh, công nghệ thông tin, toán học. Sunderland còn thành công trong việc tư vấn cũng như giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. 92% sinh viên tốt nghiệp từ Sunderland đều tìm được việc làm phù hợp hoặc theo học tiếp 6 tháng sau khi hoàn thành khoá học của mình. Ngoài lĩnh vực giáo dục, Sunderland cũng quan tâm đến lĩnh vực thương mại và công nghiệp và còn có một chi nhánh phát triển kinh doanh tại trung tâm công nghiệp. Sunderland có 15.000 sinh viên học tập và nghiên cứu. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập, khu ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm đạt chất lượng cao. Gần đây, Sunderland còn đầu tư 20 triệu bảng Anh để xây dựng thêm cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp học Nghệ thuật, thiết kế và truyền thông tại Campus Sir Tom Cowie. Toà nhà mới này đã chính thức được sử dụng vào 9/2003 phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu báo chí, đối ngoại, truyền thông và văn hoá. Liên hệ: Sunrise Vietnam Hà Nội: 93 Đội Cấn ĐT: 7224878 – 2156801TP HCM: 34 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1. ĐT: 8236160Hải Phòng: 28 Phố Cấm P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền. ĐT: 3760159 Email: sunrisevietnam@fpt.vn Web: www.sunrisevietnam.comTrích dẫn từ VnExpress.net  Dai hoc Sunderland, Anh quoc tuyen sinh Ba Lisa Hwang, dai dien truong se to chuc buoi hoi thao tuyen sinh cho kY nhap hoc thang 9 va thang 1/2008 tu 18h den 20h ngay 4/8 tai Khach san Horison, 40 Cat Linh, Ha Noi. Truong co nhieu chuyen nganh dao tao danh cho sinh vien tot nghiep PTTH, dai hoc & sau dai hoc. Sinh vien co co hoi duoc chap nhan hoc ngay sau khi lam bai thi tieng Anh & phong van voi dai dien cua truong (neu dap ung duoc du yeu cau) ma khong can phai co chung chi IELTS hoac TOEFL. Ngoai ra, truong danh nhieu hoc bong cho sinh vien Viet Nam. Sunderland la mot dai hoc hien dai, nang dong, som tao duoc danh tieng trong linh vuc giang day va nghien cuu. Sunderland duoc Quality Assurance Agency danh gia la mot trong nhung truong co chat luong giang day xuat sac nhieu mon hoc. Cac cuoc khao sat gan day cho thay viec dao tao, bo tro kien thuc cho giao vien cua Sunderland thuong xuyen duoc cai tien va cap nhat. Do vay ma Sunderland luon dung trong bang xep hang cac dai hoc tot nhat dat diem A ve linh vuc: kinh doanh, cong nghe thong tin, toan hoc. Sunderland con thanh cong trong viec tu van cung nhu gioi thieu viec lam cho sinh vien sap tot nghiep. 92% sinh vien tot nghiep tu Sunderland deu tim duoc viec lam phu hop hoac theo hoc tiep 6 thang sau khi hoan thanh khoa hoc cua minh. Ngoai linh vuc giao duc, Sunderland cung quan tam den linh vuc thuong mai va cong nghiep va con co mot chi nhanh phat trien kinh doanh tai trung tam cong nghiep. Sunderland co 15.000 sinh vien hoc tap va nghien cuu. Co so vat chat phuc vu cho giang day va hoc tap, khu kY tuc xa, thu vien, phong thi nghiem dat chat luong cao. Gan day, Sunderland con dau tu 20 trieu bang Anh de xay dung them co so vat chat phuc vu cho cac lop hoc Nghe thuat, thiet ke va truyen thong tai Campus Sir Tom Cowie. Toa nha moi nay da chinh thuc duoc su dung vao 9/2003 phuc vu cho viec giang day va nghien cuu bao chi, doi ngoai, truyen thong va van hoa. Lien he: Sunrise Vietnam Ha Noi: 93 Doi Can DT: 7224878 – 2156801TP HCM: 34 Mai Thi Luu, P. Dakao, Quan 1. DT: 8236160Hai Phong: 28 Pho Cam P. Gia Vien, Q. Ngo Quyen. DT: 3760159 Email: sunrisevietnam@fpt.vn Web: www.sunrisevietnam.comTrich dan tu VnExpress.net 

Đại học Sunderland, Anh quốc tuyển sinh Bà Lisa Hwang, đại diện trường sẽ tổ chức buổi hội thảo tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1/2008 từ 18h đến 20h ngày 4/8 tại Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, đại học & sau đại học. Sinh viên có cơ hội được chấp nhận học ngay sau khi làm bài thi tiếng Anh & phỏng vấn với đại diện của trường (nếu đáp ứng được đủ yêu cầu) mà không cần phải có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL. Ngoài ra, trường dành nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Sunderland là một đại học hiện đại, năng động, sớm tạo được danh tiếng trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Sunderland được Quality Assurance Agency đánh giá là một trong những trường có chất lượng giảng dạy xuất sắc nhiều môn học. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy việc đào tạo, bổ trợ kiến thức cho giáo viên của Sunderland thường xuyên được cải tiến và cập nhật. Do vậy mà Sunderland luôn đứng trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất đạt điểm A về lĩnh vực: kinh doanh, công nghệ thông tin, toán học. Sunderland còn thành công trong việc tư vấn cũng như giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. 92% sinh viên tốt nghiệp từ Sunderland đều tìm được việc làm phù hợp hoặc theo học tiếp 6 tháng sau khi hoàn thành khoá học của mình. Ngoài lĩnh vực giáo dục, Sunderland cũng quan tâm đến lĩnh vực thương mại và công nghiệp và còn có một chi nhánh phát triển kinh doanh tại trung tâm công nghiệp. Sunderland có 15.000 sinh viên học tập và nghiên cứu. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập, khu ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm đạt chất lượng cao. Gần đây, Sunderland còn đầu tư 20 triệu bảng Anh để xây dựng thêm cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp học Nghệ thuật, thiết kế và truyền thông tại Campus Sir Tom Cowie. Toà nhà mới này đã chính thức được sử dụng vào 9/2003 phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu báo chí, đối ngoại, truyền thông và văn hoá. Liên hệ: Sunrise Vietnam Hà Nội: 93 Đội Cấn ĐT: 7224878 – 2156801TP HCM: 34 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1. ĐT: 8236160Hải Phòng: 28 Phố Cấm P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền. ĐT: 3760159 Email: sunrisevietnam@fpt.vn Web: www.sunrisevietnam.comTrích dẫn từ VnExpress.net file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business