Đại học Sunderland, Anh quốc Đại học Sunderland, Anh quốc - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vinade tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo của trường từ 10h đến 11h 30 ngày 18/8 tại 25/630 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Sinh viên đăng ký khóa học của Sunderland tại văn phòng Vinade sẽ được tặng 1 máy ảnh kỹ thuật số. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Đại học Sunderland, Anh quốc Vinade tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo của trường từ 10h đến 11h 30 ngày 18/8 tại 25/630 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Sinh viên đăng ký khóa học của Sunderland tại văn phòng Vinade sẽ được tặng 1 máy ảnh kỹ thuật số. Sunderland là một trong những đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và được Hiệp hội sư phạm Anh Quốc (Teacher Training Agency) đánh giá đạt điểm A về lĩnh vực giảng dạy: công nghệ thông tin, toán học, kinh doanh. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, đại học và sau đại học. Sinh viên không có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL vẫn có cơ hội được chấp nhận học ngay sau khi làm bài thi tiếng Anh & phỏng vấn với đại diện của trường (nếu đáp ứng được đủ yêu cầu). Ngoài ra, trường dành nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam lên đến 1.500 bảng/năm. 92% sinh viên tốt nghiệp từ Sunderland đều tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Đại học Sunderland hiện đang có 15.000 sinh viên học tập và nghiên cứu. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập của trường hiện đại, khu ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm đạt chất lượng cao. Liên hệ: Trung tâm tư vấn du học VINADE (VINADE JSC.,) Hà Nội: 25/630 Trường Chinh, Đống Đa. ĐT: 04-5641095TP HCM: 147, Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5ĐT: 8- 8383525Email: tuvanduhoc@vinade.com.vn, thuphuong@vinade.com.vn Website: www.vinade.com.vnTrích dẫn từ Vnexpress.net  Dai hoc Sunderland, Anh quoc Vinade to chuc hoi thao gioi thieu chuong trinh dao tao cua truong tu 10h den 11h 30 ngay 18/8 tai 25/630 Truong Chinh, Dong Da, Ha Noi. Sinh vien dang kY khoa hoc cua Sunderland tai van phong Vinade se duoc tang 1 may anh kY thuat so. Sunderland la mot trong nhung dai hoc danh tieng hang dau tren the gioi trong linh vuc giang day, nghien cuu va duoc Hiep hoi su pham Anh Quoc (Teacher Training Agency) danh gia dat diem A ve linh vuc giang day: cong nghe thong tin, toan hoc, kinh doanh. Truong co nhieu chuyen nganh dao tao danh cho sinh vien tot nghiep PTTH, dai hoc va sau dai hoc. Sinh vien khong co chung chi IELTS hoac TOEFL van co co hoi duoc chap nhan hoc ngay sau khi lam bai thi tieng Anh & phong van voi dai dien cua truong (neu dap ung duoc du yeu cau). Ngoai ra, truong danh nhieu suat hoc bong cho sinh vien Viet Nam len den 1.500 bang/nam. 92% sinh vien tot nghiep tu Sunderland deu tim duoc viec lam phu hop voi chuyen mon duoc dao tao. Dai hoc Sunderland hien dang co 15.000 sinh vien hoc tap va nghien cuu. Co so vat chat phuc vu cho giang day va hoc tap cua truong hien dai, khu kY tuc xa, thu vien, phong thi nghiem dat chat luong cao. Lien he: Trung tam tu van du hoc VINADE (VINADE JSC.,) Ha Noi: 25/630 Truong Chinh, Dong Da. DT: 04-5641095TP HCM: 147, Tran Tuan Khai, Phuong 5, Quan 5DT: 8- 8383525Email: tuvanduhoc@vinade.com.vn, thuphuong@vinade.com.vn Website: www.vinade.com.vnTrich dan tu Vnexpress.net 

Đại học Sunderland, Anh quốc Vinade tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo của trường từ 10h đến 11h 30 ngày 18/8 tại 25/630 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Sinh viên đăng ký khóa học của Sunderland tại văn phòng Vinade sẽ được tặng 1 máy ảnh kỹ thuật số. Sunderland là một trong những đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và được Hiệp hội sư phạm Anh Quốc (Teacher Training Agency) đánh giá đạt điểm A về lĩnh vực giảng dạy: công nghệ thông tin, toán học, kinh doanh. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, đại học và sau đại học. Sinh viên không có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL vẫn có cơ hội được chấp nhận học ngay sau khi làm bài thi tiếng Anh & phỏng vấn với đại diện của trường (nếu đáp ứng được đủ yêu cầu). Ngoài ra, trường dành nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam lên đến 1.500 bảng/năm. 92% sinh viên tốt nghiệp từ Sunderland đều tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Đại học Sunderland hiện đang có 15.000 sinh viên học tập và nghiên cứu. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập của trường hiện đại, khu ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm đạt chất lượng cao. Liên hệ: Trung tâm tư vấn du học VINADE (VINADE JSC.,) Hà Nội: 25/630 Trường Chinh, Đống Đa. ĐT: 04-5641095TP HCM: 147, Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5ĐT: 8- 8383525Email: tuvanduhoc@vinade.com.vn, thuphuong@vinade.com.vn Website: www.vinade.com.vnTrích dẫn từ Vnexpress.net file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business