Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 9, Đợt 2 năm 2019

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 9, Đợt 2 năm 2019

Thứ sáu, ngày 18/10/2019

Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo đến các thí sinh các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh Chương trình như sau:
Thông báo Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ExecutiveMBA

Thông báo Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ExecutiveMBA

Thứ năm, ngày 09/05/2019

Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp được tổ chức như sau:
Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9

Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9

Thứ ba, ngày 05/03/2019

Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 9 như sau: