Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8

Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8

Thứ năm, ngày 15/03/2018

Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 8.