Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Thông báo kết quả tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp khóa 7, đợt 1 năm 2017

Thông báo kết quả tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp khóa 7, đợt 1 năm 2017

Thứ năm, ngày 20/07/2017

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 7, đợt 1 năm 2017. Danh sách chi tiết mời các ứng viên xem trong file đính kèm.