Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp

Thông báo lịch Hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi GMAT

Thông báo lịch Hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi GMAT

Thứ ba, ngày 21/11/2017

Thân gửi các ứng viên tham gia dự tuyển chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 7 đợt 2!
Thông báo lịch đăng ký và học bổ sung kiến thức Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 7, đợt 2 năm 2017

Thông báo lịch đăng ký và học bổ sung kiến thức Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 7, đợt 2 năm 2017

Thứ hai, ngày 02/10/2017

Thông báo lịch đăng ký và học bổ sung kiến thức Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 7, đợt 2 năm 2017
Thông báo kế hoạch nhập học và khai giảng khóa 7, đợt 1 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA

Thông báo kế hoạch nhập học và khai giảng khóa 7, đợt 1 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA

Thứ hai, ngày 21/08/2017

Trân trọng thông báo kế hoạch học tập và Lễ khai giảng cụ thể như sau: