Tin tức Hoạt động

Mời dự các seminar khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Mời dự các seminar khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ ba, ngày 02/06/2020, 00:00

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức các seminar khoa học định kỳ.