Tin tức Hoạt động

Thông báo: Kế hoạch nhập học cao học K27 (Cập nhật)

Thông báo: Kế hoạch nhập học cao học K27 (Cập nhật)

Thứ hai, ngày 30/07/2018, 00:00

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nhập học cao học K27 như sau: Thời gian nhập học: thứ hai ngày 06/08/2018 (8h00 - 17h30)
Danh sách phân lớp học viên cao học K27

Danh sách phân lớp học viên cao học K27

Thứ tư, ngày 24/08/2016, 00:00