Tuyển sinh thạc sĩ điều hành cao cấp

Kết quả thi tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2020, đợt 1

Kết quả thi tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2020, đợt 1

Thứ sáu, ngày 10/07/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA kết quả thi tuyển sinh ngày 28/6/2020.