Tuyển sinh thạc sĩ điều hành cao cấp

Thông báo Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ExecutiveMBA

Thông báo Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ExecutiveMBA

Thứ năm, ngày 09/05/2019

Thông báo Buổi hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi tuyển và thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ExecutiveMBA
Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9

Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9

Thứ tư, ngày 13/02/2019

Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9
Thông báo trúng tuyển Chương trình Thạc si Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 8 - đợt 1

Thông báo trúng tuyển Chương trình Thạc si Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 8 - đợt 1

Thứ ba, ngày 03/07/2018

Sau một thời gian ngắn, từ khi ra thông báo đến thi tuyển (20/03/2018 đến 25/05/2018), Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp (Executive MBA) thuộc Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rất vui mừng đã thu hút được 34 thí sinh tham dự.