Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013 Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi và lịch thi chi tiết môn Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi và lịch thi chi tiết môn Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013. Chú ý: Thí sinh đi thi mang theo Thẻ học viên, Chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Danh sách thi và lịch thi xem trong file đính kèm (dưới đây) hoặc tại bảng tin tầng 1 giảng đường D2 (sẽ dán sáng ngày 30.6.2013) Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao! Danh sach phong thi va lich thi Anh van trinh do B1,B2 ngay 30/06/2013 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao danh sach phong thi va lich thi chi tiet mon Anh van trinh do B1,B2 ngay 30/06/2013. Chu Y: Thi sinh di thi mang theo The hoc vien, Chung minh thu hoac giay to tuy than co anh. Danh sach thi va lich thi xem trong file dinh kem (duoi day) hoac tai bang tin tang 1 giang duong D2 (se dan sang ngay 30.6.2013) Chuc cac thi sinh thi dat ket qua cao!

Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi và lịch thi chi tiết môn Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013. Chú ý: Thí sinh đi thi mang theo Thẻ học viên, Chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Danh sách thi và lịch thi xem trong file đính kèm (dưới đây) hoặc tại bảng tin tầng 1 giảng đường D2 (sẽ dán sáng ngày 30.6.2013) Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business