Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Tháp. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Tháp. Danh sách chi tiết mời xem file đính kèm. Viện Đào tạo Sau đại học cũng đã tiến hành gửi Giấy báo thi của các thí sinh tới các Trường đối tác. Đầu tuần tới, thí sinh đến liên hệ để lấy Giấy báo dự thi. Thí sinh đối chiếu lại thông tin dự thi và đính chính nếu có sai sót. Phổ biến quy chế thi: ngày 21/09/2012. Thời gian thi: 22 và 23/09/2012. Khi đi thi thí sinh nhớ mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân (hợp pháp) có ảnh (không nhất thiết phải mang Giấy báo dự thi). Danh sach thi sinh du thi cao hoc dot 2 nam 2012 tai cac tinh Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao danh sach thi sinh du thi cao hoc dot 2 nam 2012 tai cac tinh Tay Bac, Tay Nguyen va Dong Thap. Danh sach chi tiet moi xem file dinh kem. Vien Dao tao Sau dai hoc cung da tien hanh gui Giay bao thi cua cac thi sinh toi cac Truong doi tac. Dau tuan toi, thi sinh den lien he de lay Giay bao du thi. Thi sinh doi chieu lai thong tin du thi va dinh chinh neu co sai sot. Pho bien quy che thi: ngay 21/09/2012. Thoi gian thi: 22 va 23/09/2012. Khi di thi thi sinh nho mang theo chung minh thu hoac giay to tuy than (hop phap) co anh (khong nhat thiet phai mang Giay bao du thi).

Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Tháp. Danh sách chi tiết mời xem file đính kèm. Viện Đào tạo Sau đại học cũng đã tiến hành gửi Giấy báo thi của các thí sinh tới các Trường đối tác. Đầu tuần tới, thí sinh đến liên hệ để lấy Giấy báo dự thi. Thí sinh đối chiếu lại thông tin dự thi và đính chính nếu có sai sót. Phổ biến quy chế thi: ngày 21/09/2012. Thời gian thi: 22 và 23/09/2012. Khi đi thi thí sinh nhớ mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân (hợp pháp) có ảnh (không nhất thiết phải mang Giấy báo dự thi).

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business