Lịch bảo vệ xem tất cả

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 05/02/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam".