Điều chỉnh lịch thi đấu của giải bóng đá sau đại học năm 2012 Điều chỉnh lịch thi đấu của giải bóng đá sau đại học năm 2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ban tổ chức giải bóng đá sau đại học năm 2012 thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Điều chỉnh lịch thi đấu của giải bóng đá sau đại học năm 2012 Ban tổ chức giải bóng đá sau đại học năm 2012 thông báo: Do sơ suất trong công tác đăng ký tham gia giải, ban tổ chức đã có thông báo chính thức đến các đội bóng tham gia giải về sự việc này. Lúc 10h30 ngày 26/10/2012 đã diễn ra buổi bốc thăm bổ sung đội CH20I tham gia vào giải đấu. Kết quả đội CH20I nằm trong bảng D cùng các đội CH20H, CH20Q và CH20LTY. Lịch thi đấu của giải được điều chỉnh lại theo file đính kèm. Ban tổ chức bổ sung luật thi đấu cho giải bóng đá sau đại học năm 2012 trong file đính kèm. Ban tổ chức thông báo về quy định sắp xếp các đội trong cùng bảng với thứ tự ưu tiên như sau: 1. Tổng điểm 2. Đối kháng 3. Hiệu số 4. Tổng số bàn thắng Sau 3 lượt đấu vòng loại, 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất của 3 bảng đấu A, B, D sẽ được chọn để vào đá vòng tứ kết. Ban tổ chức quy định thứ tự ưu tiên để lựa chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất trong số 3 đội nhì như sau: 1. Tổng điểm 2. Hiệu số 3. Tổng số bàn thắng 4. Bốc thăm Trong lượt đấu tứ kết sẽ có điều chỉnh trong 2 cặp đấu có đội nhất bảng A và bảng B. Ban tổ chức quy định như sau: Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng A và B thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì B Cặp 2: Nhất B - Nhì A Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng A và D thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì D Cặp 2: Nhất B - Nhì A Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng B và D thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì B Cặp 2: Nhất B - Nhì D Trân trọng thông báo! Dieu chinh lich thi dau cua giai bong da sau dai hoc nam 2012 Ban to chuc giai bong da sau dai hoc nam 2012 thong bao: Do so suat trong cong tac dang kY tham gia giai, ban to chuc da co thong bao chinh thuc den cac doi bong tham gia giai ve su viec nay. Luc 10h30 ngay 26/10/2012 da dien ra buoi boc tham bo sung doi CH20I tham gia vao giai dau. Ket qua doi CH20I nam trong bang D cung cac doi CH20H, CH20Q va CH20LTY. Lich thi dau cua giai duoc dieu chinh lai theo file dinh kem. Ban to chuc bo sung luat thi dau cho giai bong da sau dai hoc nam 2012 trong file dinh kem. Ban to chuc thong bao ve quy dinh sap xep cac doi trong cung bang voi thu tu uu tien nhu sau: 1. Tong diem 2. Doi khang 3. Hieu so 4. Tong so ban thang Sau 3 luot dau vong loai, 2 doi xep nhi co thanh tich tot nhat cua 3 bang dau A, B, D se duoc chon de vao da vong tu ket. Ban to chuc quy dinh thu tu uu tien de lua chon ra 2 doi co thanh tich tot nhat trong so 3 doi nhi nhu sau: 1. Tong diem 2. Hieu so 3. Tong so ban thang 4. Boc tham Trong luot dau tu ket se co dieu chinh trong 2 cap dau co doi nhat bang A va bang B. Ban to chuc quy dinh nhu sau: Neu 2 doi nhi co thanh tich tot nhat thuoc bang A va B thi: Cap 1: Nhat A - Nhi B Cap 2: Nhat B - Nhi A Neu 2 doi nhi co thanh tich tot nhat thuoc bang A va D thi: Cap 1: Nhat A - Nhi D Cap 2: Nhat B - Nhi A Neu 2 doi nhi co thanh tich tot nhat thuoc bang B va D thi: Cap 1: Nhat A - Nhi B Cap 2: Nhat B - Nhi D Tran trong thong bao!

Điều chỉnh lịch thi đấu của giải bóng đá sau đại học năm 2012 Ban tổ chức giải bóng đá sau đại học năm 2012 thông báo: Do sơ suất trong công tác đăng ký tham gia giải, ban tổ chức đã có thông báo chính thức đến các đội bóng tham gia giải về sự việc này. Lúc 10h30 ngày 26/10/2012 đã diễn ra buổi bốc thăm bổ sung đội CH20I tham gia vào giải đấu. Kết quả đội CH20I nằm trong bảng D cùng các đội CH20H, CH20Q và CH20LTY. Lịch thi đấu của giải được điều chỉnh lại theo file đính kèm. Ban tổ chức bổ sung luật thi đấu cho giải bóng đá sau đại học năm 2012 trong file đính kèm. Ban tổ chức thông báo về quy định sắp xếp các đội trong cùng bảng với thứ tự ưu tiên như sau: 1. Tổng điểm 2. Đối kháng 3. Hiệu số 4. Tổng số bàn thắng Sau 3 lượt đấu vòng loại, 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất của 3 bảng đấu A, B, D sẽ được chọn để vào đá vòng tứ kết. Ban tổ chức quy định thứ tự ưu tiên để lựa chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất trong số 3 đội nhì như sau: 1. Tổng điểm 2. Hiệu số 3. Tổng số bàn thắng 4. Bốc thăm Trong lượt đấu tứ kết sẽ có điều chỉnh trong 2 cặp đấu có đội nhất bảng A và bảng B. Ban tổ chức quy định như sau: Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng A và B thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì B Cặp 2: Nhất B - Nhì A Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng A và D thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì D Cặp 2: Nhất B - Nhì A Nếu 2 đội nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng B và D thì: Cặp 1: Nhất A - Nhì B Cặp 2: Nhất B - Nhì D Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business