Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015 Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ vào ngày 07/02/2015. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015 Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ vào ngày 07/02/2015. Để được đưa vào danh sách cấp bằng đợt tháng 2 này, Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên đã bảo vệ luận văn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo Bước 4 của Quy trình làm thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trân trọng thông báo. Du kien thoi gian trao bang thac si thang 2 nam 2015 Nha truong du kien se to chuc le trao bang thac si vao ngay 07/02/2015. De duoc dua vao danh sach cap bang dot thang 2 nay, Vien Dao tao Sau dai hoc de nghi cac hoc vien da bao ve luan van nhanh chong hoan thien cac thu tuc theo Buoc 4 cua Quy trinh lam thu tuc bao ve luan van thac si. Tran trong thong bao.

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015 Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ vào ngày 07/02/2015. Để được đưa vào danh sách cấp bằng đợt tháng 2 này, Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên đã bảo vệ luận văn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo Bước 4 của Quy trình làm thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trân trọng thông báo.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business