ExeMBA Khóa 6 ExeMBA Khóa 6 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

ExeMBA Khóa 6 ExeMBA Khoa 6

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6

Thông báo số điện thoại HOTLINE của tuyển sinh Chương trình Executive MBA

Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh

Thông báo hoãn khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh của Executive MBA 2016

Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016

Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6

Thông báo kết quả thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2

Thông báo thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và lịch ôn thi Tiếng Anh dành cho tuyển sinh Executive MBA khóa 6 - đợt 2

ExeMBA Khóa 6

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6

Thông báo số điện thoại HOTLINE của tuyển sinh Chương trình Executive MBA

Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh

Thông báo hoãn khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh của Executive MBA 2016

Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016

Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6

Thông báo kết quả thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2

Thông báo thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và lịch ôn thi Tiếng Anh dành cho tuyển sinh Executive MBA khóa 6 - đợt 2

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business